Door op 21 oktober 2014

PvdA wil ook geen nieuwe weg door het Alphense Rietveld.

Zaans RietveldDinsdag 15 oktober heeft op initiatief van de bewonersgroep Rietveldsepad een rondleiding met raadsleden plaatsgevonden door het Zaanse Rietveld. Namens de PvdA was Henk Goes daarbij aanwezig. Voor hem werd herbevestigd dat door het aanleggen van een nieuwe weg door het Rietveld onherstelbare schade toegebracht zal worden aan natuur en milieu.
De PvdA onderschrijft dan ook de constatering van de bewonersgroep dat het gebied ook fungeert als verblijfsgebied voor de Alphenaren uit bijv. Kerk en Zanen. Je kunt op relatief korte afstand fietsen, joggen, wandelen, hond uitlaten, even tot rust komen enz.
Verder behoeft het geen betoog dat het aanleggen van nieuw asfalt door een natuurgebied en het veenweidelandschap heel onverstandig is. Bovendien lost het niet de problemen van de bereikbaarheid van de Greenport op, omdat er in Boskoop vooral een probleem is op de Zijde en met de hefbrug. Een oost-west probleem dus.
De PvdA zal daarom in de raad van 30 oktober voorstellen doen om de zgn. 3 varianten, die beogen een doorsteek te vormen naar de N11, niet in het onderzoek van de Milieu Effect Rapportage (MER) op te nemen.

PvdA-fractie,
Henk Goes

Naar aanleiding van dit bezoek en de ronde tafel gesprek oriënterend heeft mevrouw Verbij de raad nog een mail gestuurd.

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van de vergadering ronde tafel gesprek oriënterend op 16 oktober wil ik deze mail schrijven.

De vergadering is openbaar en er was ruimte voor iedereen om hem bij te wonen en eventueel na te luisteren

Als bewoners van het Zaanse Rietveld hebben wij de avond bijgewoond. Iedere fractie heeft haar verhaal kunnen doen en  zo is geschied.

Wat we wel misten  bij de meeste insprekers was het stukje recreatie /natuur  van het Zaans Rietveld. Voor veel bewoners van de gemeente Alphen aan den Rijn is dit een leuk ommetje. Er waren twee politieke partijen die hier aan refereerden. Derhalve verzoeken wij u toch dit gedeelte mee te nemen omdat het veel bewoners van Alphen aan den Rijn direct aangaat.  Zij weten nu nog niet van een MER onderzoek, ondanks dat alles openbaar is maar worden er straks misschien wel mee geconfronteerd. Dan is het traject al gelopen .. het gebied word aangetast.. wie vertelt dat aan haar kiezers?

Verder deed de opmerking van de heer Bontekoe  van het CDA ons,  als bewoners van het Rietveldsepad veel pijn.

Een melkveehouder op het Rietveldsepad. Die grootschalig zijn bedrijf uitoefent. Gemakshalve gaat hij voorbij dat er meer bedrijven zijn die vee houden.. alleen minder grootschalig. Maar daarom niet minderwaardig. Zij zorgen voor een gevarieerde weidelandschap voor iedereen die over het Rietveldsepad gaat en van die variëteit kan genieten.

Daarnaast is er Camping Polderflora die zorgt voor een stuk recreatie.. een bedrijf waar het dierenasiel gevestigd is.. Of te wel het is er gevarieerd en het Rietveldsepad bestaat niet alleen uit die ene grote melkveehouder.

Auto’s van 50/60 ton rijden over het Rietveldsepad. Dit kan niet op deze weg… aldus dhr. Bontekoe.  Ons inziens gebeurt dit ook niet.  Het zwaarste verkeer wat er rijdt over het Rietveldsepad is de voer en de melkwagen. De bedrijven die deze wagen sturen houden er rekening mee dat het een smalle weg is. En zullen daar waar mogelijk dus niet of met een volle melkwagen of volle voerwagen komen. Idem voor andere transporten

Er is inderdaad nog nooit gepraat over een oplossing voor die 50/60 ton vrachtwagens. Wat dat betreft hebben wij als bewoners  van het Rietveldsepad in het verleden bij de gemeente Alphen aan den Rijn aangegeven dat wij  dit ook niet willen. Nu moet elke chauffeur wel opletten waar hij/zij rijdt.

Als de weg breder wordt, komen inderdaad veel van die wagens van 50 ton ( 60 ton wordt een economisch delict) en zal het de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen, bewoners en recreant doen afnemen want dan is de kans heel groot dat zij het dupe worden van een gesuggereerde oplossing van dhr. Bontekoe.

“ we moeten het niet mooier maken dan het is” .. aldus dhr Bontekoe. Wij maken het niet mooier maar zijn verhaal wat betreft het Rietveldsepad willen wij met deze mail toch rechtzetten en u meegeven. Zijn opmerking dat het een mooi natuurgebied onderschrijven wij wel.

 

Met vriendelijke groet

Fien Verbij

Namens de bewonersgroep Rietveldsepad