Door op 6 december 2015

PvdA voor fietstunnel bij station Hazerswoude

IMG_0546De PvdA pleit voor een ongelijkvloerse kruising voor fietsers en voetgangers bij het aan te leggen station Hazerswoude. Veiligheid van de zwakke verkeersgebruikers staat voorop. Bovendien is dat ook afgesproken in de bestuursovereenkomst die de voormalige gemeente Rijnwoude met de provincie Zuid-Holland heeft gesloten. Ter compensatie van toenemende spoorwegonveiligheid mede als gevolg van frequentere treinpassages werd in de bestuursovereenkomst in artikel 1 lid 3 de realisatie van een fiets- en voetgangerstunnel opgenomen. Mede daarom kon de gemeenteraad van Rijnwoude worden overtuigd de bestuursovereenkomst in 2013 unaniem goed te keuren.
De PvdA vindt het schokkend dat wethouder Hoekstra die bestuursovereenkomst negeert, de raad van Rijnwoude schoffeert en in strijd met zijn eigen coalitieakkoord handelt. In dat coalitieakkoord, vastgesteld door de raad van Alphen, staat dat de bestuursovereenkomst HOV- net wordt uitgevoerd. Een overgrote meerderheid van de commissie was het hier mee eens en stuurde het voorstel terug naar het college. Niet geschikt voor besluitvorming. Ook hier moet gelden: afspraak is afspraak!

IMG_0544