Door op 21 december 2016

PvdA stemt in met Rijnpark

De PvdA heeft van harte ingestemd met het vaststellen van het bestemmingsplan Rijnpark in Koudekerk aan den Rijn. De PvdA vindt woningbouw op korte termijn van groot belang voor de leefbaarheid van Koudekerk aan den Rijn. Een grote meerderheid van de raad heeft  ook ingestemd met het bestemmingsplan Rijnpark. Dit maakt een woningbouwlocatie met maximaal 273 woningen mogelijk. Op verzoek van de raad is in de plannen een tweede ontsluitingsweg op de Hoogewaard opgenomen.

Het Rijnpark kent een lange historie. In 2004 is door middel van een burgerinitiatief het Rijnpark op de politieke agenda gezet van de voormalige gemeente Rijnwoude. Het initiatief werd door ruim 1700 handtekeningen van de Koudekerkse bevolking ondersteund. In 2008 werd het Rijnpark opgenomen in de transformatievisie Ouder Rijnzone en werd daardoor door de regio en de provincie gelegitimeerd.

In al die jaren is er behoorlijk gesleuteld aan het plan vanwege het feit dat het Rijnpark dichtbij het industriegebied ligt. Om die reden is er in het plan ook een groene buffer opgenomen met veel groen, waterpartijen en eilandjes.

De PvdA is altijd een groot voorstander geweest van het Rijnpark om jonge gezinnen en starters in de gelegenheid te stellen een woning te betrekken in Koudekerk. De sociale woningbouw in het plan zorgt ervoor dat die woningen voor hen ook betaalbaar zullen zijn.