Door op 3 december 2014

PvdA pleit voor regionale aandacht komst Family Justice Center

familie-659x494In okober werd in de Ronde Tafel gesproken over het Regionaal Beleidsplan van de eenheid Haaglanden. Dit is het beleidsplan welke de burgemeesters van de 32 gemeenten in de regio Haaglanden (Alphen a/d Rijn, Leiden, Katwijk, Leidschendam-Voorburg etc.) samen met het OM en de politie hebben opgesteld. Het is een plan waarin de regio haar prioriteiten op het gebied van veiligheid formuleert en daarin samen wil optrekken en aan wil pakken. Later, aan het einde van dit jaar, gaat de gemeenteraad spreken over het beleidsplan voor de gemeente zelf. Regionaal worden dus de grote thema’s geprioriteerd. Vanuit deze kaders gaan wij aan het einde van dit jaar lokale subthema’s prioriteren in het Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid.

De PvdA kan zich herkennen in de gekozen aandachtsgebieden Woninginbraken, Jeugdoverlast & Jeugdcriminaliteit, Ondermijning, Overlast en (huiselijk) Geweld. Over het laatste aandachtsgebied heeft Tom Reedijk namens de PvdA er bij de burgemeester op aangedrongen om in de eenheid Haaglanden aandacht te vragen voor de komst van een Family Justice Center.

Een Family Justice Center (FJC) is een plek waar slachtoffers van huiselijk geweld direct terecht kunnen. In dit FJC is bijvoorbeeld politie aanwezig om direct aangifte te kunnen doen, is maatschappelijk werk aanwezig voor het ondersteunen in de situatie etc. etc. Alles is erop gericht om het slachtoffer snel te kunnen helpen. Niet telkens een nieuwe intake; één keer je verhaal doen en daarmee verder geholpen worden. Ook is er opvang aanwezig. De hulp is integraal en multidisciplinair, wat uitstekend overeenkomt met de visie van de gemeente met betrekking tot de invulling van het Sociale Domein in Alphen e.o. (zie beleidsplan ‘Beter voor elkaar’).

Het FJC is een Amerikaans initiatief en, zoals de PvdA eerder berichtte , doet ze in steeds meer landen haar intrede. Zo is in Tilburg onlangs een FJC geopend en zijn de ervaringen zeer positief. Voormalig raadslid Anthony Polychronakis van de PvdA maakte zich de afgelopen jaren hard voor de komst van een FJC. Zo heeft hij een werkbezoek georganiseerd om zijn mederaadsleden bewust te maken van de voordelen van de komst van een FJC .

De burgemeester heeft in de Ronde Tafel gezegd de enorme voordelen van een FJC te zien. Hij heeft de PvdA toegezegd zich in de regio sterk te willen maken voor de komst van een FJC. De PvdA laat het hier niet bij en zal zich bij de behandeling van het gemeentelijke beleidsplan (Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid) eind dit jaar inzetten het beleidsvoornemen op te nemen om definitief te starten met een FJC in de gemeente Alphen aan den Rijn.