PvdA kritisch over stemming kunstwerken Raoul Wallenbergplein

Door Henk Goes op 8 oktober 2018

Van 20 september tot 7 oktober kon er via DigiD gestemd worden op een van de kunstwerken ten behoeve van het Raoul Wallenbergplein. Uit eigen onderzoek is gebleken dat er meerdere keren met dezelfde DigiD gestemd kan worden.

De PvdA heeft het college vervolgens de volgende vragen gesteld:

1. Vindt het college dit een veilige en verantwoorde manier van stemmen?
2. Hoe denkt het college te kunnen waarborgen dat de stemming en uitslag van de stemming eerlijk en feitelijk correct verlopen?
3. Hoe verhoudt deze manier van stemmen met de privacy wetgeving?

Het antwoord van de wethouder was dat de dubbele stemmen handmatig eruit gehaald worden.
Na mijn reactie dat in Week in Beeld stond dat het verwerken van de stemmen automatisch door het systeem verwerkt worden, gaf de wethouder aan dat het verkeerd in de krant stond. Het gebeurt dus handmatig.
Conclusie: niet zo handig om het systeem zo op te zetten. Een beetje slordig. Wat de PvdA betreft hoeft het huidige kunstwerk op het Raoul Wallenbergplein niet vervangen te worden door een ander kunstwerk. Dat scheelt € 150.000. Dat geld kan beter op een andere manier aan kunst en cultuur gebruikt worden.

Henk Goes

Henk Goes

In het dagelijks leven ben ik.. Echtgenoot van Els en vader van Lisette. Ik heb vele jaren op de Steijaertschool in Hazerswoude gewerkt. Een paar jaar geleden ben ik met pensioen gegaan, maar de band met de school is gelukkig blijven bestaan. Ik verzorg de schooltuin en de fruittuin. Belangrijk is dat kinderen in aanraking

Meer over Henk Goes