Door op 3 december 2015

‘PvdA: Alphen aan den Rijn Jeugdloonvrij!’

Young-UnitedIedere werknemer van 23 jaar en ouder heeft bij een 40-urige werkweek recht op minimaal het minimumloon. Een collega van 18 jaar oud (die precies hetzelfde werk doet) krijgt minder dan de helft van het minimumloon. “Daar moeten we vanaf” zegt Tom Reedijk, Raadscommissielid voor de PvdA. “Een jongvolwassene tussen de 18 en 23 jaar oud die fulltime werkt voor het minimum jeugdloon, verdient slechts € 686,- per maand. Daarmee komt zo’n jongvolwassene onder de armoedegrens”. Werkende jongeren hebben zich georganiseerd onder de naam Young&United om hiertegen in verzet te komen. Deze strijd van Young&United wordt breed gedragen en ondersteund door o.a. politieke
jongerenorganisaties, de Woonbond, LSVb en de FNV. Tom Reedijk: “Jongvolwassenen die het minimum jeugdloon verdienen, kunnen nauwelijks een zelfstandig bestaan op bouwen. Kosten zoals huur, zorgverzekering etc. zijn namelijk niet lager”.
Recentelijk is door de gemeenteraden van o.a. Wijk bij Duurstede, Zwolle, Utrecht en Nijmegen besloten het jeugdloon af te schaffen. In de landelijke politiek is er veel discussie over het minimum jeugdloon. Reedijk: “Ook in het bedrijfsleven is het besef ontstaan dat dit zo niet langer kan. Een bedrijf als De Bijenkorf heeft het minimum jeugdloon voor haar personeel heeft afgeschaft”. Reedijk is van plan om in de komende raadsvergadering een motie in te dienen om ook van Alphen aan den Rijn een ‘jeugdloonvrije’ gemeente te maken. Reedijk heeft goede hoop dat een meerderheid van de Alphense gemeenteraad de motie zal steunen: “Ik heb al contact met een aantal partijen die positief zijn”. Voor de PvdA is het belangrijk dat iemand voor gelijk werk, gelijk loon krijgt. Reedijk: “De huidige regels voor het minimum jeugdloon zorgt voor een ongelijke beloning bij gelijk werk. Dat is oneerlijk en daarom moet ook Alphen een ‘jeugdloonvrije’ gemeente worden”.

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn bijeen op (…)

De raad gehoord de beraadslaging;

Constaterende dat:

– Een werknemer van 23 jaar en ouder bij een 40-urige werkweek recht heeft op minimaal het minimumloon, terwijl een collega van 18 jaar oud (die precies hetzelfde werk doet) afgescheept wordt met minder dan de helft;

– Een 18-jarige die fulltime werkt voor minimum jeugdloon, slechts € 686,- per maand verdient en daarmee onder de armoedegrens uitkomt;

– Dat jongeren, die het minimumjeugdloon verdienen, hiermee dus nauwelijks een zelfstandig bestaan op kunnen bouwen;

– Werkende jongeren zich hebben georganiseerd onder de naam Young&United om
hiertegen in verzet te komen;

– Deze strijd van Young&United breed wordt gedragen en ondersteund door o.a. politieke
jongerenorganisaties, de Woonbond, LSVb en de FNV;

– Recentelijk o.a. door de gemeenteraden van Wijk bij Duurstede, Zwolle, Utrecht en Nijmegen is besloten het jeugdloon af te schaffen;

– Recentelijk ook een bedrijf als De Bijenkorf het minimum jeugdloon voor haar personeel heeft afgeschaft.

Overwegende dat:

– Iedere volwassene bij gelijke arbeid, een gelijke beloning hoort te krijgen;

– Het onderscheid maken in beloning naar leeftijd oneerlijk en ongewenst is.

Verzoekt het college:

– Jongeren vanaf 18 jaar die nu in dienst van de gemeente werken of dat in de toekomst
komen, minimaal het minimumloon te betalen;

– Bij inkoop- en aanbestedingsvoorwaarden de eis op te nemen dat de leverende
partijen jongeren vanaf 18 jaar minimaal het minimumloon betalen.

En gaat over tot de orde van de dag.