Door op 25 april 2017

Petitie ‘behoud pastorietuin’ aangeboden.

Naar aanleiding van vragen van de PvdA in de raad van 30 maart, is er vanuit de bewoners van Groenendijk en Hazerswoude- Rijndijk het initiatief ontstaan om een petitie op te stellen en handtekeningen te verzamelen.

Voor de raadsvergadering van 20 april heeft de voorzitter van het Wijkcomité Groenendijk een doos met ruim 500 handtekeningen en 70 adhesiebetuigingen aangeboden aan burgemeester Spies. Hiermee wilde men duidelijk maken dat de meeste bewoners van Groenendijk en Hazerswoude de voorkeur geven aan het behouden van het ensemble “kerk- pastorie- tuin” met behoud van groen en doorzichten naar de Oude Rijn. En realisatie van jongerenhuisvesting in het voormalige klooster.

Het college heeft aangegeven dat een aanvraag voor bestemmingswijziging is ingediend (voor luxe villa’s en appartementen!), die in september op de agenda van de gemeenteraad zal komen. Die zal er het laatste woord over hebben.

De massale steun vanuit de Groenendijk om de pastorietuin niet te verstenen kan door de gemeenteraad niet genegeerd worden!

De PvdA zal die bestemmingswijziging in ieder geval niet goedkeuren en geeft de voorkeur aan het plan van de Stichting Scheepjeskerk.