Door op 30 november 2014

Parkeersubsidie krijgt geen steun PvdA

bord-parkeerrouteParkeren in Alphen wordt steeds duurder. Niet voor de automobilist maar voor de gemeente. De tarieven voor parkeren in het centrum worden namelijk kunstmatig laag gehouden. Het tekort wordt bijgepast met gemeenschapsgeld en dat gaat om forse bedragen. De gemeenteraad heeft daartoe op 27 november besloten. De PvdA was de enige partij die tegen heeft gestemd. Onder het besluit om het parkeren te subsidiëren moet een plan liggen, vinden wij. En dat is er nog steeds niet.

Wat is het probleem?
Toen Tseard Hoekstra de portefeuille parkeerbeleid overnam van collega Kees van Velzen vertoonde de exploitatie al een behoorlijk gat. Eind 2013 was er € 473.781 tekort en er was toen al een bedrag van enkele miljoenen gebruikt om de verliezen uit eerdere jaren weg te werken. Bovendien bleek in 2014 dat in de parkeerupdate van 2013 was gewerkt met verkeerde aannames. De cijfers klopten niet en de parkeerexploitatie bleek aan alle kanten te rammelen.

Dit probleem komt niet uit de lucht vallen. Sinds 2008 nemen de parkeeropbrengsten gestaag af met zo’n 3% per jaar. En sinds in 2012 de Wet Markt en Overheid van kracht werd mogen de opbrengsten van het straatparkeren niet meer worden gebruikt om tekorten van de peperdure parkeergarages te compenseren. Daardoor werden de werkelijke tekorten veel beter zichtbaar. De oorzaken zijn bekend: de recessie en de toename van het internet winkelen. De situatie is structureel en vraagt om een duurzame oplossing.

Kan dit probleem worden opgelost?
Begin van dit jaar en opnieuw bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft de PvdA gewezen op dit probleem waarvan wij vinden dat het direct moet worden aangepakt. Het lek dat ons ieder jaar minstens een half miljoen kost moet boven water komen. Dat is wethouder Hoekstra ook van plan. Eerder beloofde hij in november met voorstellen naar de raad te komen. Dat is niet gelukt. Een van de redenen is dat er gesprekken gevoerd moeten worden met ondernemers over een mogelijk aandeel bij de oplossing. Op vragen van de PvdA waarom dit nog steeds niet is gebeurd luidde het antwoord dat de ondernemers daar nog geen tijd voor hadden kunnen vrijmaken. Dat is een weinig geloofwaardige verklaring.

Wat wij ons wel kunnen voorstellen is dat de winkeliers niet staan te springen om met de gemeente in gesprek te gaan over de parkeertarieven. Een gesprek dat hen wel eens veel geld zou kunnen gaan kosten. Het is ook zeer de vraag hoe realistisch een substantiële bijdrage vanuit de detailhandel is in deze tijd. De PvdA wil weten hoe ondernemend Alphen over het parkeerprobleem denkt en of het reëel is om te verwachten dat de winkeliers alsnog gaan bijdragen aan de kosten van ons parkeerkaartje.

Wat natuurlijk ook kan is dat de gemeente voor het parkeren kostendekkende tarieven vaststelt, net zoals dat gebeurt bij de alle andere tarieven binnen de gemeente. Het parkeren op straat verder terugdringen is ook een mogelijkheid, dat past bij de stimulering van het fietsgebruik van de afgelopen jaren. Op die manier blijft er voor de automobilist geen andere optie dan de hoge kostendekkende tarieven in de parkeergarages te betalen. Garages die we dan natuurlijk niet meer zelf gaan exploiteren als gemeente. Wie dat te duur vindt pakt de fiets of de bus. Op die manier slaan we twee vliegen in een klap. Over zo’n aanpak wil de PvdA graag verder praten.