Door op 20 oktober 2013

Oproep aan SP en VVD

fotoSWA

Hou op met angst creëren & zekerheden wegslopen

Als wethouder voor de PvdA hier in Alphen maak ik me zorgen over de toekomst van onze gemeente na 13 november. Want terwijl mensen behoefte hebben aan rust en zekerheid zie ik twee belangrijke partijen een loopje met die behoefte nemen.

De aankomende verkiezingen gaan over de vraag hoe mensen greep houden op het leven. Ze gaan over de vraag of we onze oudere en zieke inwoners de professionele zorg kunnen blijven bieden die ze verdienen. Ze gaan over de vraag of we mensen die zonder werk zitten kunnen helpen bij het vinden van een baan. Ze gaan over de vraag of we mensen die geen huis kunnen kopen een fatsoenlijke huurwoning kunnen bieden en of we mensen met een beperking een goede werkvoorziening kunnen garanderen.

Mijn antwoord is volmondig ja, dat kunnen we. Alphen heeft het geld, de denkkracht en de betrokken burgers waarmee we de zekerheden die mensen nodig hebben waar kunnen maken. Mits de politiek de juiste keuzes maakt: bouwen aan een sterke en sociale stad. Helaas zie ik bij twee belangrijke partijen in de stad die bereidheid niet.

De SP zaait angst in Alphen. Terwijl ik als wethouder er juist voor gezorgd heb dat de sociale werkvoorziening open blijft de komende jaren stoken ze onrust bij mensen. Ze zeggen dat de ze hun baan bij SWA kwijtraken. Dat is simpelweg onwaar. En het zou de SP sieren als ze ermee stopt om mensen bang te maken en niet altijd alleen maar tegen is omdat dat zetels oplevert. Laat ze zeggen waar we trots op mogen zijn in Alphen. Dat is dat de werkvoorziening voor mensen met een beperking gewoon openblijft.

De VVD verlaat deze verkiezingen haar constructieve en sociale koers van de afgelopen jaren. We durfden in Alphen onze mensen een kleine stijging van de bijdrage voor het eigen huis te vragen. Omdat we daarmee betere zorg konden garanderen en een vangnet konden bieden aan mensen die werkloos werden. Nu staat het VVD verkiezingsprogramma weer bol van rechtse retoriek: een lage OZB en meer asfalt. Daar moeten de goede voorzieningen voor jong en oud maar onder lijden.

Gelukkig tref ik de lijsttrekkers van de SP en de VVD de komende weken veel in het debat. Maandag bijvoorbeeld bij ouderen die zich afvragen of ze de komende jaren het recht op professionele zorg behouden of dat de buurman moet helpen hen te wassen. Ik zal hen vertellen hoe ik als PvdA-wethouder de zorg in onze gemeente wil en kan garanderen. Hopelijk gesteund door een SP die niet doet alsof ouderen in de steek gelaten worden maar die meewerkt aan goede zorg.
Hopelijk gesteund door een VVD die dat kille programma waarmee ze afscheid nemen van de sociale koers in de prullenbak kiept.

En tot die tijd zou ik iedere inwoner van Alphen, Boskoop en Rijnwoude willen zeggen: verdiep je in de keuzes van de verschillende partijen. Want uw stem doet er toe op 13 november!