Door op 29 oktober 2014

Oppositie krijgt geen antwoorden over besteding geld

Close-up of euro coins spilling out of change pursePvdA en GroenLinks zijn boos over de gemeentebegroting. De raadsleden klagen over de vaagheid en de weinig concrete informatie in de begroting. ‘Het is voor ons als raadsleden niet te achterhalen waar het geld specifiek aan wordt besteed. We hebben hier vragen over gesteld, maar krijgen de informatie niet boven tafel’, aldus Hélène Oppatja (fractievoorzitter PvdA). Aanstaande donderdag (30 oktober ’14) gaat de gemeenteraad spreken over de gemeentebegroting en de verdeling van het gemeenschapsgeld. De gemeenteraad heeft het recht de begroting waar nodig bij te sturen en te wijzigen. ‘De mogelijkheid om de begroting te wijzigen is er bijna niet vanwege het gebrek aan informatie. De begroting is zo schimmig dat je werkelijk niets kunt achterhalen’, aldus Rene Driesen (fractievoorzitter GroenLinks). PvdA en GroenLinks bereiden zich voor op een kritisch debat om alsnog antwoorden te kunnen krijgen over de concrete verdeling en besteding van middelen.
Beide gemeenteraadsfracties willen meer geld vrij spelen voor cultuur, meer groen en voor het sociaal beleid, maar dat lukt ze niet met deze begroting. Om die reden zijn ze van plan het college zoekrichtingen mee te geven over waar te bezuinigen valt. ‘Er kan bezuinigd worden op de harde sector (wegen, gebouwen, bedrijfsterreinen etc.) om meer geld te kunnen reserveren voor de zorg, jeugdzorg en het inkomen van onze inwoners. De gemeente kan geen nee verkopen op het moment dat een inwoner zorg nodig heeft’, aldus Rene Driesen (fractievoorzitter GroenLinks). Gemeenten worden na 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van zorg, jeugdzorg en werk. Het college wil wmo, jeugdzorg en participatiewet binnen het gereserveerde budget uitvoeren en geen extra middelen reserveren. ‘Het huidige tekort op bijzondere bijstand voorspelt dat meer mensen inkomensondersteuning nodig hebben en rechtvaardigt het reserveren van meer middelen voor wmo, jeugdzorg en inkomensondersteuning. Hier moet het gemeentebestuur gehoor aan geven’, aldus Hélène Oppatja (fractievoorzitter PvdA).