Door op 23 augustus 2016

Ondersteuningsverklaring kinderpardon

Beste partijgenoten,

Als PvdA hebben wij de ledendemocratie hoog in het vaandel staan. De leden moeten binnen onze partij serieus genomen worden door de partijleiding. Al zoveel rapporten binnen PvdA over de ledendemocratie. Maar de vraag is, worden de leden ook echt serieus genomen door de partijleiding. Of is de ledendemocratie bij ons meer een papieren werkelijkheid.

Het PvdA congres heeft op 13 februari een motie aangenomen voor een rechtvaardig kinderpardon. Daarnaast werd op de ledenraad van 4 juni wederom een motie met dezelfde strekking aangenomen. Dit laat zien dat de steun binnen de PvdA voor een rechtvaardig kinderpardon zeer groot is.

Met onze Tweede Kamerfractie heb ik herhaaldelijk gesproken over de uitvoering van deze moties. Kortgeleden nog met Diederik Samsom. Ik ben steeds constructief in gesprek geweest. Meerdere malen naar Den Haag gereisd. Ondanks alle pogingen weigert de partijleiding gehoor te geven aan de uitspraak van het congres en de uitspraak van de ledenraad. Wij zijn toch een ledenpartij die veel waarde hecht aan ledendemocratie.

Nog steeds worden in ons land kinderen opgesloten en uitgezet; kinderen die al jarenlang in ons land wonen. Deze kinderen zijn door en door geworteld in onze samenleving en horen bij ons. Uit cijfers van 2015 blijkt dat ruim 90% van aanvragen van gewortelde kinderen voor verblijf is afgewezen. Aanvragen blijken willekeurig te worden beoordeeld.

De pijn en het leed dat deze kinderen wordt aangedaan is te groot. Deze kinderen hebben nu na jaren onzekerheid en wanhoop recht op zekerheid en veiligheid. Rechten van kinderen en mensenrechten zijn niet onderhandelbaar. Bovendien stelt de IND een nagenoeg onmogelijke eis aan die gezinnen; het zgn. meewerkcriterium. Eigenlijk nog schrijnender “zolang je niet vertrokken bent, heb je niet meegewerkt”

De twee moties gaan over deze kwetsbare en rechteloze kinderen. Ik heb er alles aan gedaan wat in mijn vermogen lag, maar de partijleiding geeft geen gehoor. Om die reden rest niets anders op dan een extra congres. Dit congres is nodig om met elkaar serieus het gesprek te voeren over de waarde en betekenis van ledendemocratie binnen onze partij en over een humaan en rechtvaardig kinderpardon.

Om dit extra congres mogelijk te kunnen maken, heb ik jullie steun heel hard nodig. Voor een extra congres zijn 2.500 handtekeningen nodig van PvdA-leden. Deze oproep staat nu al enkele weken online, en er zijn al heel veel handtekeningen binnengekomen. Om tot die 2500 te komen vraag ik nogmaals jullie steun. Een congres kan geen kinderen hier in Nederland houden, maar het is wel een sociaal democratisch signaal om het partijbestuur kenbaar te maken moties serieus te nemen.

Wil je alsjeblieft deze oproep voor een extra congres steunen via onderstaande link ondersteuningsverklaring: https://docs.google.com/forms/d/1doo_oBXaQ1RFe8HJ4SEMMdhf1M6xnn1bo06nh6n363E/viewform?c=0&w=1Ondersteuningsverklaring Voor vragen ben ik heel graag bereid om het kinderpardon toe te lichten. (020-5512155)
Hartelijk dank voor je steun. Samen sterk!
Partijgenootschappelijke Groet Esther