Door op 30 januari 2014

Onbegrijpelijke bezuinigingsvoorstellen

Ouderhulp3 Het collegeprogramma Daadkracht Dichtbij grossiert in vaagheden maar is opvallend duidelijk over drie zaken: Sport en Cultuur moeten ieder een miljoen inleveren. Investeren in Welzijn is de coalitie ook een miljoen euro per jaar minder waard.

Deze plannen worden gelanceerd in het jaar voordat het Rijk bijna alle taken op sociaal gebied overhevelt naar de gemeente. Terwijl andere gemeenten in het land grote bedragen opzij zetten om de invoering van al deze nieuwe taken een zachte landing te geven, zou Alphen juist een enorme bezuiniging op het welzijnsbeleid doorvoeren. Bij een ingrijpend voorstel als dit hoort een goed verhaal maar dat ontbreekt. Het college vertelt niet waarom zij denkt dat er stevig gekort kan worden op het welzijnswerk of welke inhoudelijke gedachte daar achter zit. Voor de PvdA is het daarom een onbegrijpelijke keuze.

Participatie is het sleutelwoord van de komende jaren. Participatie in de zin van ‘meedoen’. In de zin van ‘niemand aan de kant’ en van ‘wederkerigheid’. Maar ook in de zin van meepraten en meebeslissen. Het zou geweldig zijn als het ons lukt om hierin stappen te zetten. Zeker is dat er een wereld te winnen valt. Voor de PvdA staat voorop dat alle inwoners van Alphen een stem krijgen.

Kent u het Actiecomité Eenzame Ouderen? Weleens gehoord van de Verenigde Zorgmijders Jeugdzorg ABR of van de stichting Huiselijk Geweld de Deur Uit? Nee, natuurlijk niet. Die bestaan niet. Dit zijn de mensen die niet inspreken bij vergaderingen, die nooit meedoen aan internetpeilingen en die hun huis niet uitkomen voor inspraakavonden. De niet-bloggers en de non-twitteraars. De zwijgende minderheden die de ouderenadviseur en de jongerenwerker niet kunnen missen. De PvdA maakt daar een punt van. Een miljoen euro bezuinigen op welzijn zonder te weten wat dat voor deze mensen betekent is al zorgwekkend genoeg. Dat het zomaar wordt opgeschreven zonder dat wij mogen weten waarom maakt onze bezorgdheid alleen maar groter.