Door op 2 oktober 2016

Nieuwsbrief september 2016

IMG_0158Geen weg door het Rietveld.

 

De PvdA heeft met succes een motie ingediend waarin opgenomen is dat de verlengde Roemer in Hazerswoude niet doorgetrokken wordt naar de N11. Nu niet en nooit niet. De PvdA was en is geen voorstander van het verlengen van de Roemer. Nut en noodzaak zijn niet aangetoond. Het verlengen van de Roemer kost ca. 4.000.000 euro. Het levert voor de boomkwekers een beperkte tijdwinst op van een paar minuten. Maar als de raad in meerderheid vindt dat die weg er moet komen, is het zaak om erger te voorkomen. Nog erger is als die weg doorgetrokken wordt door het waardevolle Rietveld. Moet je niet willen. Samen met D66 en GroenLinks heeft de PvdA ervoor gezorgd dat de meerderheid van de raad tegen het doortrekken van die weg is (zie motie).

Bovendien had die 4 miljoen beter besteed kunnen worden aan het oplossen van het verkeersknelpunt Gemeneweg/ Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp. Bovenop de 28 miljoen die uitgetrokken is voor de verlengde Bentwoudlaan. Beide wegen worden aangelegd zonder dat daar sprake is van een verkeersprobleem dan wel leefbaarheids probleem. De miljoenen worden echt verkeerd besteed.

 

IMG_0603Gevaarlijke gasleiding.

 

Bij het bespreken van de varianten voor het aan te leggen station in Hazerswoude-Rijndijk blijkt dat bij de voorkeursvariant van het college bovenop de hogedruk gasleiding gebouwd gaat worden. Voordat er een besluit genomen gaat worden, wil de PvdA de financiële en veiligheidsrisico’s goed in beeld hebben. Wij hebben dan ook een verzoek aan het college gedaan om de gasunie uit te nodigen zodat wij in de commissie ons kunnen laten informeren over de gasleiding en de gevaren ervan.

Camera ToezichtCamera toezicht in centrum Boskoop

 

In de raad van september is er besloten over camera toezicht in de gemeente. Over 2 nieuwe locaties was geen discussie, de Julianastraat en Hoofdstraat. Op beide locaties heeft camera toezicht een toegevoegde waarde om de veiligheid op straat te vergroten. De derde locatie is het centrum van Boskoop, rond de bootstraat en Koninginnenweg. Het voorstel van het College van B&W was om hier te stoppen met cameratoezicht.
Het betreft het gebied rond de bootstraat, barendstraat en Koninginnenweg. In een jaar zijn er 106 meldingen geweest, van onder andere overlast door jeugd en diefstal. Daarnaast dragen camera’s bij aan de veiligheidsbeleving van omwonende en winkeliers. De PvdA is voorstander van de camera’s in Boskoop. Het is onderdeel van een aanpak om overlast in het centrum terug te dringen en dat rechtvaardigt voor ons het cameratoezicht. In een orde voorstel is het besluit over cameratoezicht in Boskoop uitgesteld. Het College gaat nu eerst in overleg met de betrokkenen om te luisteren naar de nut en noodzaak van cameratoezicht in het centrum van Boskoop. Alvorens weer naar de raad te komen met een voorstel voor verwijderen van camera’s.