Nieuw Elan breekt verkiezingsbelofte

Door Henk Goes op 18 juni 2018

De PvdA heeft samen met de SP, SGP en RijnGouweLokaal in de raad van 31 mei een motie ingediend waarin het college gevraagd werd binnen drie maanden met een voorstel te komen om de gemeentelijke nieuwsvoorziening ook te laten plaatsen in de Groene Hart Koerier, met de daaraan verbonden kosten.

De overwegingen waren:

1. De gemeentelijke bekendmakingen/Week in beeld zijn op dit moment ook opgenomen in het Alphens Nieuwsblad/Gouwe Koerier, dit na de gemeentelijke tender van destijds;
2. In de kern Rijnwoude wordt de Groene Hart Koerier door veel inwoners gelezen en voorziet daardoor in een duidelijke behoefte terwijl er voorts sprake is van een ruimer verspreidingsgebied dan het huidige huis-aan-huisblad;
3. Communicatie met de dorpen is cruciaal, in Rijnwoude kan de Groene Hart Koerier hierin een belangrijke rol spelen;
4. Tijdens de verkiezingscampagne hebben meerdere partijen zich hebben uitgesproken om de gemeentelijke nieuwsvoorziening ook weer in de Groene Hart Koerier op te nemen;

Het antwoord van het college was ronduit teleurstellend: ”Het kan niet want we moeten ons houden aan de tender!”. Nog teleurstellender was de reactie van de coalitiepartijen met name Nieuw Elan. Wij weten het nog; het was wethouder Van As die tijdens het Habeko debat in het Anker opstond en zei  ‘dat ga ik regelen na de verkiezingen!’ Iedereen weet dat nog. Bijna iedereen.

Nieuw Elan komt nu plotseling met een ander verhaal: de inwoners van Rijnwoude moesten het Alphens Nieuwsblad maar beter lezen en de Groene Hart Koerier was toch maar een vrijwilligersclubje. De eerste verkiezingsbelofte is alvast gebroken. De motie heeft het niet gehaald. De andere coalitiepartijen CDA en GroenLinks hielden zich wel heel stil.

Henk Goes

Henk Goes

In het dagelijks leven ben ik.. Echtgenoot van Els en vader van Lisette. Ik heb vele jaren op de Steijaertschool in Hazerswoude gewerkt. Een paar jaar geleden ben ik met pensioen gegaan, maar de band met de school is gelukkig blijven bestaan. Ik verzorg de schooltuin en de fruittuin. Belangrijk is dat kinderen in aanraking

Meer over Henk Goes