Door op 4 november 2015

Moeten burgers zelf lantaarnpalen gaan onderhouden?

snippergroenDe PvdA fractie heeft vragen gesteld aan het college naar aanleiding van problemen rondom snippergroen.

In het verleden heeft de gemeente Rijnwoude aan de achterzijde van de woningen Lagewaard 29 tot en met 35 een voetpad aangelegd om te bewerkstelligen dat de bewoners hun auto aan de achterzijde van hun woning, aan het Rietje le Largeplantsoen, zouden parkeren.
Er was toentertijd namelijk een parkeerprobleem op de Lagewaard.
De gemeente heeft er ook een afsluitbaar hek neergezet (vanwege de veiligheid en hangjongeren).
Ook werden op het voetpad lichtmasten door de gemeente geplaatst. De gemeente Rijnwoude is toen vergeten de lichtmasten op tekening te zetten.

In de bruikleenovereenkomst, artikel 11, wordt aangegeven dat de bewoners van Lagewaard 29 t/m 35 verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de lichtmasten. Dat is op zich toch een beetje vreemd gezien de voorgeschiedenis.
Op verzoek van de gemeente Rijnwoude zijn de bewoners toentertijd akkoord gegaan om hun auto aan de achterzijde te parkeren.
De gemeente vergeet echter de lichtmasten op tekening te zetten. Nu mogen de bewoners voor het onderhoud opdraaien. Dat klopt niet!!

1. Vindt u het ook vreemd dat de bewoners voor het onderhoud van de lichtmasten moeten zorgen? De lichtmasten zijn eigendom van Liander en de gemeente betaalt de energiekosten.
2. Kunt u uitleggen waarom het college voor deze handelwijze heeft gekozen?
3. Past deze handelwijze binnen het beleid voor snippergroen?
4. Komt deze handelwijze ook voor bij andere gevallen die spelen bij het uitgeven van snippergroen?
5. Bent u bereid bij nader inzien toch het onderhoud van de lichtmasten voor uw rekening te nemen?