PvdA vraagt om meer sturing op woningtype bij nieuwbouw

11 november 2018

Begin deze maand heeft de PvdA het College opgeroepen om met een verordening te komen om wettelijk vast te leggen hoeveel procent sociale huurwoningen, sociale koopwoningen of woningen in de midden-huur er moet komen bij nieuwbouw.

Sinds 1 juli 2017(1) is het via bestemmingsplannen mogelijk om eisen aan het type woning bij nieuwbouw.
Ernst-Jan Straver, fractievoorzitter PvdA: ‘Wanneer je langer dan 5 jaar moet wachten op een sociale huurwoning gaat er iets mis, zo simpel is het.’ ‘Dit probleem is prima aan te pakken. Als je serieus omspringt met dit probleem, kan deze maatregel niet ontbreken’.  Het college heeft onze motie uiteindelijk overgenomen.

(1) Op basis van Besluit Ruimtelijke ordening, https://wetten.overheid.nl/BWBR0023798/2017-07-01