Door op 21 mei 2017

Jouw idee in ons verkiezingsprogramma?

De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018: het lijkt ver weg, maar wij zijn nu al bezig met het vormgeven van ons verkiezingsprogramma. In deze programma’s staat meestal wat de politiek belangrijk vindt voor jou als burger. Maar wie weet als geen ander wat er beter kan in de eigen wijk of buurt? Wat er moet veranderen? Waar moeten de prioriteiten liggen? Precies, dat weet jij!

Denk met ons mee

Hoe kun je nu echt iets veranderen of verbeteren in jouw woonplaats? Wij geven je de kans: samen met de inwoners van Alphen, Boskoop en Rijnwoude wil de PvdA een passend verkiezingsprogramma opstellen voor de gemeenteraadsverkiezing van 2018. Mail ons je idee of suggestie en help ons een programma te maken waarin staat wat jij vindt dat wij als politiek moeten doen.

Meer informatie

Hebben we jouw interesse gewekt, maar heb je toch nog vragen? Neem dan contact op met Sebastiaan Klaassen, 0172-421125.

Van idee tot verkiezingsprogramma

Voor alle ideeën en suggesties geldt dat zij worden getoetst aan onze sociaaldemocratische uitgangspunten. Er wordt gekeken of en op welke wijze het ingepast kan worden in ons verkiezingsprogramma. Eventueel vragen we jou om je idee of suggestie toe te lichten.  

Uiteindelijk beslist de ledenvergadering over de definitieve inhoud van het programma.

Wil je ook hier een stem in hebben en ben je nog geen lid? Denk dan niet alleen mee, maar doe ook mee: meld je aan als lid van onze partij!