Door op 25 november 2013

Investeren in werk en innovatie

rodeondermer_cartoon01Toen ik nog ondernemer was heb ik mij wel eens zitten verbijten op een partijcongres waarbij, geheel in lijn met het destijds heersende beeld van de PvdA, een overdreven tegenstelling werd gesuggereerd tussen het bedrijfsleven en de publieke sector. En daarmee tussen ondernemerschap en linkse politiek. Als actief lid van de Rode Ondernemers wist ik dat hiermee geen recht werd gedaan aan de particuliere sector noch aan het ondernemende karakter van de PvdA. Want in het bedrijfsleven gaat het niet alleen om winstmaximalisatie. Heel wat ondernemers maken serieus werk van sociaal werkgeverschap en duurzaamheid. Ook in Alphen, Boskoop en Rijnwoude. En de meeste sociaaldemocraten weten heel goed dat werkgelegenheid, toch ons belangrijkste speerpunt, valt of staat met een bloeiende economie. Om te kunnen delen moet je immers eerst vermenigvuldigen. Het is dan ook geheel terecht dat het partijcongres vorig jaar een motie heeft aangenomen waarin het partijbestuur de opdracht kreeg om te werken aan een eigen visie op economie. Hiermee is een commissie onder leiding van Ad Melkert aan het werk gegaan.

Het rapport van deze commissie, ‘De bakens verzetten’ werd vorige week gepresenteerd. De komende tijd zal er over de aanbevelingen worden gediscussieerd en geschreven maar nog veel belangrijker is het wat we er in de praktijk mee gaan doen. Veel zaken moeten op nationaal niveau worden opgepakt, maar er zitten ook aanknopingspunten bij voor nieuw economisch beleid op lokaal niveau. Hoe we dat gaan doen zal de komende jaren uitgewerkt moeten worden.

Voor de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn kan dit rapport bij de start van de nieuwe bestuursperiode dienen als inspiratiebron. Om het economisch beleid in de gemeente vorm te geven zouden we moeten aansluiten bij de kernpunten uit het lijvige rapport: ‘werkgelegenheid, solidariteit en duurzaamheid staan voorop en worden dragers van nieuwe en verantwoorde groei’. De Alphense PvdA wil hierover in gesprek met ondernemers binnen en buiten de VOA. Om te beginnen buigen wij ons over een hele concrete vraag: hoe gaan wij er in Alphen voor zorgen dat wij ons aandeel bijdragen aan de 125.000 banen die het bedrijfsleven moet realiseren in het kader van het sociaal akkoord? Tijdens het bezoek van minister Jeroen Dijsselbloem aan ondernemershuis iFlow eerder deze maand heb ik al gezegd dat wij er in Alphen samen voor gaan zorgen dat wij deze banen zelf gaan creëren. Dankzij onze sterke uitgangspositie moet het lukken om het wettelijk quotum, dat het kabinet als stok achter de deur klaar heeft staan, overbodig te maken.

Als gemeente en bedrijfsleven de krachten bundelen voor een actief economisch beleid en daar ook echt samen de schouders onder zetten kunnen we de kansen pakken die de voorzichtig aantrekkende economie ons biedt. De PvdA gaat ervoor. Want werk is de beste sociale zekerheid.