Door op 6 maart 2017

Initiatiefvoorstel voor een duurzaam Alphen.

Op zaterdag 21 januari 2017 heeft de raad een duurzaamheidconferentie / klimaattop georganiseerd. Deze top trok veel belangstelling vanuit de Alphense samenleving. De conferentie werd afgesloten met een green statement waarin alle betrokkenen worden opgeroepen te komen tot een actieprogramma voor duurzaamheid.

Om te bereiken dat er door de gemeente extra inzet voor duurzaamheid wordt ontwikkeld is door een grote groep fracties uit de raad w.o. de PvdA een initiatiefvoorstel opgesteld, waarin het college wordt gevraagd een doorbraakprogramma op te stellen waarin concrete acties  worden opgenomen, welke er toe moeten leiden, dat op het terrein van duurzaamheid/klimaat Alphen aan den Rijn uiterlijk in 2050 energieneutraal zal zijn.

Het initiatiefvoorstel is aan de voorzitter van de raad aangeboden, die het aan het college zal voorleggen om daarop te reageren (wensen en bedenkingen). In de raadscyclus van maart 2017 zal het initiatief politiek behandeld worden en zal daarna het college het gevraagde actieprogramma  gaan voorbereiden.