Door op 22 februari 2016

In zak en As

bgz1_3De gemeente loopt voorlopig € 227.000,- mis door bestemmingsplannen niet te actualiseren. Het totale legesbedrag, dat in 2014 en 2015 niet geheven kon worden voor aanvragen voor een omgevingsvergunning in gebieden met een bestemmingsplan ouder dan 10 jaar, bedroeg eind 2015 bijna € 134.000,-. Begin februari 2016 stond de teller op € 227.000. Een toename van bijna 1 ton in 1 maand!!! Middelen die ingezet hadden kunnen worden voor de zorg van onze inwoners, voor het opknappen van winkelcentra in dorpen etc.

De PvdA vindt dat het college in gebreke is gebleven. Door gebrek aan bestuurlijke aansturing van het college en door niet de juiste prioriteiten stellen, is het gemis van ontvangsten flink uit de hand gelopen. Het bedrag zal de komende tijd nog behoorlijk oplopen. De PvdA zal dit nauwlettend in de gaten houden en zal het college wijzen op hun verantwoordelijkheid richting de belastingbetaler.

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening mogen er geen (bouw)leges worden geheven indien een aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bestemmingsplan ouder dan 10 jaar. De regel dat geen leges verschuldigd zijn voor bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar geldt voor aanvragen die na 1 juli 2013 zijn ingediend. In de gemeente Alphen aan den Rijn zijn diverse bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar.
Het betreft o.a. verouderde bestemmingsplannen voor het buitengebied van Rijnwoude, de Gnephoek, Hoorn- West en Rijnhaven.