12 november 2013

iFlow blij met het bezoek van Minister Dijsselbloem

50Afgelopen zaterdag (9 november 2013) was Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem op uitnodiging van de PvdA in Alphen aan den Rijn. In het nieuwe ondernemingshuis iFlow beantwoorde hij vragen van aanwezigen. Ook de PvdA lijsttrekker Hélène Oppatja was aanwezig om het gesprek te leiden en vragen te beantwoorden. De vragen hadden betrekking op de economische crisis en de financiële positie van Nederland in het algemeen en van de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn in het bijzonder.

Minister Dijsselbloem gaf aan dat de economische crisis hervormingen vereist en beperkingen met zich meebrengt, maar dat we gereed moeten zijn voor en moeten investeren in de periode na de crisis. Investeringen in het onderwijs zijn daar een belangrijk voorbeeld van. Goed opgeleide werknemers zijn ten allen tijden van belang en moeten op peil blijven, zodat er bekwame mensen zijn om uit de crisis te komen en zodat er bekwame mensen zijn die aan de slag kunnen gaan na de crisis. PvdA lijsttrekker Hélène Oppatja is verheugd met de waardering van grote werkgevers uit Alphen voor de PvdA-campagne: “Werkgelegenheid is ons belangrijkste speerpunt en daarvoor hebben wij de ondernemers keihard nodig.”

Het terugwinnen van het consumentenvertrouwen en het verbeteren van de koopkracht verdienen uiteraard ook de aandacht. De koopkracht moet op peil blijven teneinde investeringen in de samenleving en economie mogelijk te kunnen maken. Ondanks de bezuinigingen om de rijksuitgaven te beperken en de crisis te bezweren, heeft het kabinet maatregelen genomen om de koopkracht te verbeteren. Zo zijn leraren van de nullijn afgehaald, wat overigens een belangrijk verkiezingsbelofte is geweest van de PvdA.

De economische crisis slaat niemand over en vereist offers. De PvdA is niettemin van mening dat mensen met een kleine beurs moeten worden ontzien en dat we ondanks de bezuinigingen ook moeten investeren in zaken, zoals het onderwijs, die kunnen bijdragen aan onze uitgangspositie na de crisis. Fiscalist Pim Perquin: “Dijsselbloem is optimistisch over de toekomst. Hij nam ruim te tijd om onze vragen te beantwoorden. Geen lijfwachten en gewoon direct aanspreekbaar. Dat is uitzonderlijk.”