20 mei 2013

Het onderwijs is een voorwerp van aanhoudende zorg….

Je hoeft de woorden ‘Zwanenburcht’ en ‘Zwammerdam’ maar in te tikken bij Google en je kunt alles lezen over het drama waarmee het openbaar onderwijs in Zwammerdam de laatste jaren werd geconfronteerd. En een drama was het: woedende ouders, gedupeerde kinderen, advocaten, rechtszaken, maar vooral een dramatisch falen van het bestuur, lees de directeur-bestuurder van SOPORA (Stichting Openbaar Onderwijs Regio Alphen aan den Rijn). Het meest dramatische was wel het volstrekte onvermogen van het bestuur tot communicatie!

Op donderdag 11 april stonden er twee punten op de agenda van de raadscommissie bewonerszaken:

– Sluiting van de openbare basisschool De Zwanenburcht,

– Concept statutenwijziging SOPORA.

Een ongelukkiger combinatie van onderwerpen is nauwelijks voor te stellen!

Wat is het geval?

In het kader van ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ wordt met het voorliggende voorstel tot statutenwijziging beoogd de bestuursvorm van SOPORA te wijzigen in een stichting met een bestuur en een Raad van toezicht.

Op zich lijkt dit een redelijk voorstel ware het niet dat het de bedoeling is om het bestuur te laten bestaan uit een persoon, te weten de huidige directeur van SOPORA!

Dezelfde man die als ‘bestuur’ volstrekt tekortschoot bij de behandeling van de problematiek rond De Zwanenburcht!

The bloody limit is bovendien dat de notaris die de statuten opstelde, uitgebreid ingaat op de vergaderingen van het ‘bestuur’ en op de procedures rond de stemmingen die plaatsvinden tijdens ‘bestuursvergaderingen’! Wat te doen als de stemmen staken?

Het openbaar onderwijs ligt ons na aan het hart en u zult begrijpen dat wij er alles aan zullen doen om de belangen van het openbaar onderwijs zo goed mogelijk te verdedigen.

Met de voorgestelde statutenwijziging kunnen wij dan ook niet instemmen.

Hans de Rooij