31 januari 2017

Haalbaarheidsonderzoek Romeins scheepvaartmuseum in Archeon

De raad wil medewerking verlenen aan de vestiging van een Romeins scheepvaartmuseum in Archeon. Om ook in de toekomst te kunnen voortbestaan, heeft Archeon ruimte voor uitbreiding nodig. Hiervoor wordt een masterplan opgesteld. Hierin staat de inpassing van het scheepvaartmuseum (ruimtelijke en planologische inpassing). Ook de verbetering van de entree wordt hierin opgenomen, samen met een overnachtingsmogelijkheid. Verder wordt in het masterplan onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een veilige verkeersontsluiting, parkeren, de inrichting van de terreinen, de inzet van gemeentegrond en de financiële gevolgen. De PvdA vindt belangrijk dat bij het onderzoek naar uitbreiding van het Archeon ook de gronden van de wijk Burggooi betrokken worden. Samen met SP, GroenLinks en RGL hebben wij bepleit dat door de projectontwikkelaar geen activiteiten mogen worden ontwikkeld, die de gevraagde uitbreiding in de weg staan. Dat pleidooi is door de raad en het college overgenomen.

Onderzoek naar eventuele uitplaatsing naar andere locaties in de gemeente is niet nodig. Archeon blijft op de huidige plek. Ook De PvdA vindt uitplaatsing ongewenst. Het is een peperdure, tijdrovende en kansloze optie. Naar verwachting wordt het masterplan in het tweede kwartaal van 2017 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.