Door op 25 april 2017

GroenLinks, SP en PvdA blijven strijden voor Werkbedrijf

Vol goede moed diende de PvdA samen met GroenLinks en de SP tijdens de raadsvergadering van 20 april jl. een motie in voor een sterk Werkbedrijf. Volgens de Participatiewet is de gemeente er verantwoordelijk voor om iedereen die kan werken ook aan de slag gaat. Door mensen te helpen met solliciteren, maar ook door werkgevers te helpen bij het aannemen van mensen met een beperking of achterstand en beschut werk aan te bieden als zij dit nodig hebben. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat een zelfstandig leerwerkbedrijf betere kansen biedt voor een goede samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. En dus meer mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Ook is er een betere samenwerking mogelijk tussen het Serviceplein en het Werkbedrijf. Uit eerder onderzoek was namelijk gebleken dat dit niet goed ging.

Motie strandt in raadszaal

Helaas bleek het aantal medestanders voor deze motie tijdens de vergadering minder dan verwacht: Nieuw Elan en de SGP steunden de motie uiteindelijk niet, ook al konden zij zich eerder wel vinden in de argumenten. Ondanks de medestand van RGL, GHD en VVD strandde de motie in de raadszaal met 17 voor- en 19 tegenstemmers.

College negeert advies

Het college nam het advies slechts voor kennis aan – dit nu al meenemen in de besluitvorming ging te ver. Bovendien vonden ze het een zaak van het college en niet van de raad. En dat terwijl het college het zo uit de hand heeft laten lopen. De afgelopen jaren heeft de samenwerking tussen gemeente en SWA, de huidige Sociale Werkvoorziening, slecht uitgepakt. Een financiële chaos leidde bijna tot de ondergang van het bedrijf.

Strijd gaat voort

De drie partijen betreuren de onprofessionele houding van het college en blijven strijden voor een krachtig, onafhankelijk Werkbedrijf. De stappen van het college richting het nieuwe Werkbedrijf worden nauwlettend gevolgd en waar mogelijk wordt bijsturing afgedwongen.