Door op 23 oktober 2013

Groene Stoelen

gementehuis boskoopBlog van Ernst-Jan Straver

Volgende week wordt er een besluit genomen over de toekomst van het gemeentehuis. Het zal één van de laatste besluiten zijn van de Gemeenteraad van Boskoop en daar zit een hoop symboliek in.

Het gemeentehuis is een symbool van de gemeente en net zo verbonden aan onze kern als de hefbrug, Luilak en de Carnavalsoptocht. Persoonlijk ben ik gehecht aan het raadhuis. Ik heb er zelf het “Ja” woord gegeven net als veel van mijn familie. Vele avonden in de afgelopen 12 jaar heb ik er door gebracht waar politieke overwinningen zijn behaald en nederlagen geleden. De raadzaal met de mooie glas in lood ramen waren hiervoor een mooi decor.

Toch kan je ook niet om die vervelende groene stoelen heen, de kwaliteit is prima maar iedereen krijgt na een half uur een houten kont op die dingen. Vanaf begin dit jaar zijn we bezig met de verkoop van het raadhuis. Na de fusie verliest het zijn functie als centrum van de Boskoopse macht. Maar het huis moet wel behouden blijven voor de Boskoopse gemeenschap. Trouwerijen moeten mogelijk blijven, de intocht van Sinterklaas en de Aubade moeten plaats vinden op het bordes. Vind in deze tijd maar eens een serieuze kandidaat, die de lasten van het pand kan dragen en de bruikbaarheid voor de gemeenschap garandeert. Er zijn meer dan 40 goede ideeën aangedragen door burgers en instanties, van discotheek tot bibliotheek en van museum tot appartementen.

Toch sprong er één initiatief uit omdat het financieel haalbaar was, zij boden het bedrag zoals het gebouw getaxeerd was en aan de eisen werd voldaan. Een zorginstelling voor cliënten die extra zorg nodig hebben, zwaar dementerende mensen. In het “nieuwe” gedeelte komen de kamers en het oude gedeelte zal ingedeeld worden als eet- en verblijf ruimte. Hierdoor blijft het beschikbaar voor de gemeenschap en je biedt Boskopers een kans om langer in hun dorp te blijven wonen, waar dat anders niet meer zou gaan. Kortom we slaan twee vliegen in 1 klap. Nu het huis is veilig gesteld voor de toekomst rest alleen de vraag wat we doen met de stoelen en het tapijt. Iemand interesse?