Groen en Bereikbaar

26 januari 2018

Met ruim 100.000 inwoners en een oppervlakte van meer dan 130 km2 behoort Alphen aan den Rijn tot de grootste gemeentes van Zuid-Holland. Alphen aan den Rijn is dan ook een belangrijke gemeente binnen het Groene Hart. Dit belangrijk zijn brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Ondanks initiatieven als ‘Van A naar Duurzaam’ en verschillende mobiliteitsprojecten vindt de PvdA dat dit beter kan en beter moet. Wij kiezen daarom voor een ‘Schoon Alphen aan den Rijn’. Welvaart is namelijk meer dan alleen koopkracht en economische groei: ook met een duurzaam Alphen kunnen we de gemeente economisch aantrekkelijk maken. Wij gaan voor een Alphen aan den Rijn met ‘duurzame lef’.

Duurzame leefomgeving

Nederlandse woningen moeten tegen 2050 volledig energieneutraal zijn. Ook hier wil de PvdA dat de gemeente haar ambitie toont. Niet alleen plannen en visie, maar doen. Alphen aan den Rijn moet de koploper worden in het Groene Hart.

PvdA Alphen aan den Rijn staat voor:

 • groene woningbouw in combinatie met aantrekkelijke water- en natuurgebieden.
 • het stimuleren van energiebesparende maatregelen.
 • heel Alphen los van het aardgas, te beginnen bij de nieuwbouw.
 • het plaatsen van zonnepanelen op hiervoor geschikte daken, andere daken worden groen.
 • het aanpakken van fijnstofvervuiling als grote sluipmoordenaar. Omdat beplanting de beste filter is, worden tussenbermen voorzien van struiken en heesters, geluidswallen en -schermen krijgen filterend groen.
 • het terugdringen van wateroverlast. Waar mogelijk wordt stenen bestrating vervangen door groen of door waterdoorlatende bestrating.

‘Behalve de gemeente en bedrijven zullen ook bewoners gestimuleerd moeten worden om mee te werken aan groene tuinen en daken. De gemeente moet in ieder geval het plaatsen van regentonnen aanmoedigen.’   Albert Bremer – Alphen aan den Rijn

Vervoer en bereikbaarheid

De PvdA stelt hoge eisen aan de bereikbaarheid van de gemeente. Met de verbreding van de N207 is een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd, maar alleen een ontsluiting op de buitenrand is niet afdoende. Om de bereikbaarheid binnen de gemeente te waarborgen, pleit de PvdA voor het maken van nog een aantal belangrijke stappen.

 PvdA Alphen aan den Rijn staat voor:

 • de Maximabrug als onderdeel van de noordelijke rondweg.
 • een actieve lobby om Alphen aan den Rijn aan te sluiten op dubbel spoor.
 • het terugdringen van de verkeersoverlast in Hazerswoude-Dorp en Boskoop. Daarbij streven wij naar duurzame, toekomstbestendige oplossingen door middel van een tunnel in Hazerswoude-Dorp en een extra oeververbinding in Boskoop.
 • goed en betaalbaar busvervoer binnen de gemeente.
 • voet- en fietspaden in goede staat.
 • een goede bereikbaarheid van Alphen, zodat het aantrekkelijk is voor bewoners en ondernemers.

‘Het gaat niet om de tegenstelling groen versus stad, waarin groen goed is en stad slecht. Het gaat er om beide aantrekkelijk te maken.’   Peter Bakker – Hazerswoude-Rijndijk