Door op 4 november 2013

Gemeentehuis Boskoop

1479263779Vorige week donderdag heeft de Gemeenteraad van Boskoop ingestemd met de verkoop van het gemeentehuis. Begrijpelijk is dit een emotioneel besluit omdat wij allemaal een band hebben met het huis. Het gemeentehuis heeft sinds de bouw in 1929 een belangrijke rol gehad in de gemeenschap van Boskoop. Veel Boskopers zijn er getrouwd, hebben er hun paspoort opgehaald of zijn aanwezig geweest bij politieke debatten in de historische raadzaal. Voordat de verkoop werd gestart heeft de gemeenteraad een aantal kaders meegegeven:

  • behoud van het Rijksmonument Raadhuis Boskoop op de lange termijn heeft hoge prioriteit;
  • het monumentale karakter van het Rijksmonument Raadhuis Boskoop wordt zorgvuldig meegenomen in de herbestemming;
  • maatschappelijke functies hebben de voorkeur boven overige functies;
  • behoud van publieke toegankelijkheid en de mogelijkheid tot huwelijksvoltrekking, Dodenherdenking op 4 mei en de viering van Koninginnedag/aubade wordt als zeer wenselijk gezien;
  • het gemeentehuis drukt – zowel qua onderhoud als exploitatie – na herbestemming, bij voorkeur, niet meer op de begroting van de gemeenteABR. 

In totaal zijn er 44 ideeën gekomen voor een nieuwe bestemming van het gemeentehuis. Een groot  aantal daarvan voldeden niet aan de hierboven genoemde kaders en vielen dus af. Uiteindelijk bleven er een drie initiatieven over. Een Grandcafe, waarvan de indiener geen horeca ervaring had en geen financiële onderbouwing. De tweede was een museum uit Amsterdam, die wel een goed plan hadden maar nog geen financiële dekking. Daarnaast zijn ze nu afhankelijk van subsidie van de stad Amsterdam. Dit zou in de toekomst dus van de nieuwe gemeente zijn. De laatste variant is de nu gekozen oplossing een zorginstelling. Nu is er in de communicatie 1 vuiltje geslopen. De projectgroep heeft op een ongelukkige manier gecommuniceerd. Volgens de regels was het juist, maar er had wel wat meer tact gebruikt kunnen worden. 

In het voorstel van de zorginstelling werd er voldaan aan de gesteld kaders. De toekomst van het monument is veiliggesteld. De kans dat het raadhuis het zelfde ondergaat als andere monumenten in Boskoop is niet aanwezig. Het krijgt een sociale functie als zorginstellingen voor zwaar dementerende ouderen.  De raadzaal kan in de toekomst ook gebruikt worden voor trouwerijen en ook 4 mei en aubade blijven mogelijk op het raadhuisplein. 

Een veel gehoorde kreet is dat het raadhuis weggeven is  voor 8 ton. Het Raadhuis is voor de verkoop, aan het begin van het proces, getaxeerd op dit bedrag. Zoals bekend is er crisis op de vastgoed markt en de einde hiervan is niet inzicht. Daarnaast vragen we ook wat van de koper. Als een woonhuis wordt verkocht en de verkoper blijft toegang tot de woonkamer claimen, kan je op de vingers na tellen dat de prijs omlaag gaat. Door de verkoop is de gemeente ook van de onderhoudskosten van ongeveer 3 ton per jaar af. Deze kosten maken het financieel ook onmogelijk om bijvoorbeeld de bibliotheek in het raadhuis te vestigen. De bibliotheek en vele andere instellingen kunnen deze kosten niet dragen.

De verkoop van het gemeentehuis blijft een emotioneel besluit en gaat ook mij zeer aan het hart. Maar met deze oplossing zijn we verzekerd dat het behouden blijft voor Boskoop en haar inwoners, alleen met een andere invulling dan nu.