Door op 13 juni 2017

Gemeenschapshuis Boskoop

Eind 2013 nam de gemeenteraad van Boskoop een besluit over de toekomst van het gemeentehuis. Vlak voor de fusie hadden zich slechts 2 partijen zich gemeld als potentieel koper voor het straks vacante raadhuis. Een pianola museum en een partij die er zorgappartementen in wilde realiseren.

De gemeenteraad koos voor de appartementen, maar de wens om het gemeentehuis te behouden voor de inwoners van Boskoop was een toen al een veelgenoemd argument.
In 2014, bleek dat de aanpassingen die gedaan moesten worden aan het oude-gedeelte van het raadshuis de monumentale waarde zou aantasten. Dit was een ontbindende voorwaarde en zo kwam het raadhuis weer in bezit van de gefuseerde gemeente. Maar wat nu?

Lange tijd is er gezocht naar een nieuwe functie voor het raadhuis en zonder succes totdat zich er niet een maar twee partijen zich meldde. Het Coenecoop College en de Bibliotheek hebben beide interesse in de locatie. Beide initiatieven worden omarmd In het nieuwbouw gedeelte ziet het Coenecoop College een betere ruimte dan de verouderde huidige locatie aan de Kievitslaan. Ook de bibliotheek is hard toe aan betere huisvesting, deze vinden dan ruimte in een gedeelte van het monumentale pand. De raadzaal en o.a. de burgemeesterskamer kunnen ingezet worden als expositie ruimte of behouden blijven voor trouwerijen. Daarmee krijgt het raadhuis na 3 jaar weer een functie, niet meer als gemeentehuis maar als gemeenschapshuis.