Door op 24 december 2015

Gelijk werk, gelijk loon

Young-UnitedAls je 18 jaar bent geworden in Nederland veranderen er veel dingen. Je mag stemmen, je hebt soms inmiddels al je autorijbewijs, je moet je eigen zorgverzekering betalen et cetera. Er zijn allerlei rechten en plichten die jouw ouders ook hebben. Je bent, met andere woorden, volwassen.

Er is alleen één element wat niet hetzelfde is: jouw loon. In Nederland kennen we het minimum jeugdloon. Dit houdt in dat je als 18-jarige nog niet eens de helft van een volwassenloon kan verdienen. Zelfs als je hetzelfde werk doet. Jongvolwassenen tussen de 18 en 23 jaar verdienen bij een fulltime-dienstverband veelal 683,30 per maand (het minimum jeugdloon). Een volwassene van 23 jaar en ouder verdient met hetzelfde werk, fulltime veelal 1.501,80 (het minimumloon). Dit betekent dat je als jongvolwassene maar 45,5% van het loon dat een volwassene verdient. Schijnbaar ben je als 18-jarige dus nog niet eens half volwassen. Of toch wel? Kosten zoals huur, zorgverzekering en energielasten zijn namelijk niet op een half volwassen-niveau. Hierdoor wordt het voor een jongvolwassene natuurlijk moeilijk een bestaan op te bouwen. Daarnaast is het onrechtvaardig dat je als jongvolwassene met hetzelfde werk als een volwassene, toch minder betaald krijgt. Voor de PvdA is het belangrijk dat er bij gelijk werk, gelijk loon is.

Mede hierom diende de PvdA, gesteund door de fracties van GroenLinks, RijnGouweLokaal, SP en D66 tijdens de afgelopen raadsvergadering van 17 december een motie in. In deze motie riepen wij het college op om het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid aan te passen. En dan wel op zo’n manier dat we bij toekomstige aanbestedingen aan leveranciers als voorwaarde konden stellen dat zij hun jongvolwassenen onder het personeel minimaal het minimumloon (1.501,80) betalen. Jongvolwassenen die in dienst zijn van de gemeente Alphen aan den Rijn worden momenteel boven het minimumloon betaald. De gemeente geeft dus al een goed voorbeeld, maar het kan veel beter. Als de motie aangenomen zou worden, had de gemeente in hetzelfde rijtje als Amsterdam, Nijmegen, Utrecht en Wijk bij Duurstede gestaan. Deze gemeenten (en nog vele anderen) hadden middels een soortgelijke motie hun gemeenten al ‘Jeugdloonvrij’ gemaakt. En ook binnen de Tweede Kamer is er een meerderheid om het minimum jeugdloon aan te passen.

Jammer genoeg heeft de motie het niet gehaald. Een meerderheid van o.a. CDA, VVD, Nieuw Elan, Christen Unie en de SGP stemden tegen de motie. In de raad werd door de tegenstanders het argument aangehaald dat het aanpassen van het minimum jeugdloon zou leiden tot meer jeugdwerkloosheid. Dit is niet correct. Econoom Robert Went (lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) heeft eerder betoogd waarom het verhogen van het Jeugdloon niet tot minder banen hoeft te leiden [https://www.youngandunited.nl/waarom-economen-pleiten-voor-afschaffing-jeugdloon/]. Ook laten metingen in de VS door de economen Kruger en Card juist een verhoging van de werkgelegenheid zien bij een hoger minimum (jeugd)loon. Jongvolwassenen hebben bij een hoger loon ook meer om uit geven, hiermee stimuleren zij de economie wat ook goed is voor de werkgelegenheid.

Anderen gemeenten gingen Alphen al ruimschoots voor, maar schijnbaar ziet de meerderheid van de raad toch beren op de weg. Maar nog belangrijker is dat met het afschaffen van het minimumloon de onrechtvaardigheid wordt tegen gegaan. Het is niet eerlijk om substantieel minder te verdienen dan jouw eigen collega, die hetzelfde werk doet. Eigenlijk zegt de meerderheid van de raad: bij gelijk werk, krijg je ongelijk loon. En dat is toch een wrange constatering.