Een nieuw startpunt voor dorps- en buurthuizen

Door Ernst-Jan Straver op 10 april 2019

De PvdA is van mening dat de buurt- en dorpshuizen de woonkamer zijn van een wijk of kern. Ze hebben een belangrijke rol in het samenkomen van buurtgenoten en als accommodatie voor verenigingen en clubs. Daarom hebben wij afgelopen donderdag ingestemd met het voorstel om de voorzieningen te herijken aan de hand van 13 uitgangspunten. Sinds de fusie in 2014 zijn er nog steeds veel onderlinge verschillen in beheer, gebruik en financiering. Zo krijgt het ene centrum geen enkele subsidie en het andere bijna € 350.000 per jaar.

Daarom heeft de gemeente een nieuw startpunt gecreëerd en gaan we nu aan de slag om het beheer meer gelijk te trekken met de bedoeling om de buurt- en dorpshuizen toekomst bestendig te maken.

De volgende 13 uitgangspunten zijn vast gesteld:

1. elke kern of wijk beschikt over een buurt- of dorpshuis (dit hoeft niet per se een accommodatie te zijn die in eigendom van de gemeente is);

2. de buurt- of dorpshuizen dienen per wijk of kern (en dus per voorziening) gekoppeld te zijn aan de maatschappelijke taken en functies (incl. wijkopgave) en moeten de ontmoeting stimuleren;

3. een voorziening fungeert als huiskamer van de wijk of huis van de buurt;

4. een voorziening is zo toegankelijk mogelijk (voorzieningen hebben fysiek en programmatisch een open karakter, zijn uitnodigend en gastvrij, kennen een open sfeer);

5. elke MFA heeft een goede keuken- en barvoorziening;

6. keuken- en barinkomsten dienen volledig aan de voorziening als geheel ten gunste te komen;

7. het ontplooien van kostendekkende activiteiten in een buurt- of dorpshuis is, binnen de kaders van wet- en regelgeving, mogelijk;

8. zo er in een buurt- of dorpshuis kostendekkende activiteiten plaatsvinden is er sprake voor een gezonde mix van deze activiteiten;

9. maatschappelijke activiteiten gaan voor op kostendekkende activiteiten;

10. buurt- of dorpshuizen streven naar een zo hoog mogelijke bezettingsgraad

11. accommodaties zijn, binnen de mogelijkheden die beschikbare middelen bieden, zo duurzaam mogelijk;

12. het groot onderhoud van alle voorzieningen in eigendom van de gemeente is, sober maar doelmatig, structureel op orde.

13. Uiteraard dienen bovenstaande punten binnen de eerder gestelde juridische en financiële kaders te worden gerealiseerd. De PvdA maakt een kanttekening bij het laatste punt, want op dit moment is het financiële kader beperkt. Er zal dus een balans gevonden moeten worden om te voorkomen dat de pot met geld te vroeg leeg raakt en we het beleid, weer, niet kunnen uitvoeren voor de hele gemeente.

Ernst-Jan Straver
Fractievoorzitter
 

Ernst-Jan Straver

Ernst-Jan Straver

In het dagelijks leven ben ik.. IT manager bij Tamoil Nederland een oliemaatschappij. Daarnaast ben ik sinds 2002 als raadslid actief voor de PvdA. Eerst in Boskoop en met een korte onderbreking sinds 2015 in Alphen aan den Rijn. Thuis ben ik vader van Viggo (7) en Quinn (1) en woon in de Snijdelwijk in

Meer over Ernst-Jan Straver