Door op 10 december 2013

Een brug te ver

albert_schweitzerbrug-2 De hele raad werd maandag 9 december met spoed opgetrommeld door wethouder Van Velzen omdat er onverwachts een tekort op het onderhoud van de Albert Schweitzerbrug bleek van 1,3 miljoen.  Dat geld heeft Van Velzen niet. Er moet minstens 800.000 euro vanuit de Algemene Middelen naar het bruggenonderhoud. Het is overigens niet de eerste keer.

Ook bij de parkeerexploitatie werd de raad door de wethouder ‘onverwachts’ geconfronteerd met een gat van 13 miljoen euro omdat de aannames van de parkeerbezetting onjuist bleken te zijn.

Op 1 april 2012 zijn de Europese veiligheidsnormen aangescherpt waardoor deze brug niet meer voldoet. Naast het brugdek moeten ook de staanders vervangen worden. Het gevolg een tekort van 1,3 miljoen en onderhoudswerkzaamheden die vanaf januari 2013 drie maanden in beslag gaan nemen. Alphenaren worden vanaf januari in het centrum opnieuw met ernstige verkeershinder geconfronteerd.

Zo onverwacht kon het echter niet zijn dat de brug niet voldeed. Ten eerste, werd reeds bij het uitvallen van de Koningin Julianabrug vorig jaar maart door de bruggenbegeleidingscommissie vastgesteld dat ook de Albert Schweitserbrug met problemen kampte. Ten tweede moest ruim van te voren bekend zijn dat de Europese normen aangescherpt zouden worden en dat de brug niet zou voldoen. Het bureau Nebest dat door de gemeente was ingehuurd om het vooronderzoek te doen had dat moeten weten. In dat geval had reeds bij de aanbesteding van het onderhoud rekening gehouden kunnen worden met het vervangen van de staanders en hadden de kosten veel lager uit kunnen pakken.

Bij de behandeling in de commissie (ook op 9 december) bleek dat ambtelijk ook sinds april 2013 bekend was dat de brug niet aan de normen voldeed. De raad is hier destijds niet van op de hoogte gesteld. Volgens wethouder Van Velzen heeft het tot november geduurd voordat de financiele consequenties bekend waren. Als er een betere planning en aansturing was geweest had de tegenvaller al voor de verkiezingen bekend geweest kunnen zijn.

Nu werd er onnodig paniekvoetbal gespeeld in de allerlaatste week van de ‘oude raad’ en staat de raad met zijn rug tegen de muur, want veiligheid gaat voor alles. De brug moet hoe dan ook veilig zijn.