31 januari 2017

Duurzaamheidstop 21 januari

Op zaterdag 21 januari heeft de gemeenteraad een geslaagde en druk bezochte Duurzaamheidsconferentie georganiseerd. Als je gaat voor een gezond klimaat en een duurzame samenleving en hierin echt wilt versnellen dan moet je daar energie in steken. Daarom werd deze conferentie door de gemeenteraad georganiseerd. Met organisaties, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, woningcorporaties, scholen, raadsleden en bewoners werden in verschillende workshops ideeën uitgewisseld over verduurzaming van woningen, van bedrijven en scholen. Daarnaast werd aandacht besteed aan vergroening van de stedelijke omgeving en aan particuliere initiatieven op het gebied van duurzame energie. Dit alles werd vooraf gegaan door korte inspirerende pitches door externe deskundigen. De conferentie werd afgesloten met het formuleren van een green statement waarin opgeroepen wordt tot het maken van concrete vervolgstappen en dat Alphen aan den Rijn als groene stad met lef een voorbeeldgemeente wil zijn met de ambitie om een sprong te maken naar een duurzame toekomst. In maart komt de raad hierop terug.

De PvdA was ruim vertegenwoordigd door de aanwezigheid van de fractie, Dick Kalkman en Albert Bremer. De PvdA is verheugd dat dit onderwerp nu ook leeft bij partijen aan de rechterzijde. Dat is wel eens anders geweest. De urgentie is alleen maar toegenomen vanwege de ontwikkelingen in Amerika.