Door op 4 april 2017

Duurzaam Alphen! Op weg naar 2050.

In de raad is het doorbraakplan vastgesteld om in 2050 Alphen aan den Rijn klimaatneutraal te krijgen. Na de duurzaamheidsconferentie van januari is er door negen fracties een manifest opgesteld om te komen tot nieuwe voorstellen om deze doelstelling te halen.

De gemeente is zich er van bewust dat deze ambitie niet alleen realiseerbaar is. Het zal in samenwerking moeten met de inwoners, bedrijven en organisaties. Daarom wordt er een duurzaamheidsplatform opgericht om nieuwe initiatieven een kans te geven. Er moet gekeken worden naar duurzame mobiliteit, verduurzaming van bedrijfsgebouwen en scholen. En we aan de slag met alternatieve vormen van energie opwekking.

Maar er zullen ook snel concrete voorstellen moeten volgen om de ambitie waar te maken. De PvdA fractie vind één maatregel er boven uitspringen waar we als gemeente snel aan de slag kunnen. Dit betreft het aanpassen van het energie label van sociale huurwoningen. Dit is een duurzaamheidsmaatregel waar het mes aan 2 kanten snijdt. Door het verhogen van het energielabel wordt een woning energie zuiniger. Dit helpt de gemeente in haar klimaat doelstelling maar helpt de bewoner van de woning nog meer, de leefomgeving verbeterd en de energiekosten worden lager.