Door op 12 juni 2017

Don’t mention the name.

Vrij vertaald vanuit don’t mention the war van John Cleese in Fawlty Towers. Met humor doorspekt demonstratie van krampachtigheid. Het niet mogen noemen maar uiteindelijk toch doen.

De eerste daad van het huidige college was het om zeep helpen van de Bibliotheek plus, een besmette term. Hoewel het plan voor de nieuwe bibliotheek, welke ook voor andere doeleinden zou gebruikt worden, klaar en gefinancierd was moest het perse de prullebak in. Nadat in de college periode daarvoor het raadslid Van As met zijn partij Nieuw Elan hemel en aarde bewoog om toch vooral nog niets te doen aan de lage zijn. Geen nieuwe bibliotheek, niet slopen, Wonen Centraal niet laten starten en de project ontwikkelaar Vorm die het project niet van de grond kreeg in die dramatisch economische tijden moest eruit gegooid worden. Hoe anders was het toen Wethouder Van As het stokje overnam, Het plan wat direct kon starten, Bibliotheek plus werd de nek omgedraaid en snel werd gestart met slopen, Wonen Centraal kon starten, met Vorm werd het contract getekend. De lage zijde raakte in een stroom versnelling.

De besmetting kwam voort uit de term Cultuur gebouw, dit was een verzamelnaam voor de nieuwe bibliotheek aangevuld met activiteiten zoals Volks universiteit, Muziek school, Streek archief en Sta-art. Wilde je in Alphen erbij horen moest je hier tegen zijn. Een Bibliotheek zou niet meer van deze tijd zijn. Wie wou er nog een boek lezen in deze tijd van Internet en E-Readers. Streek archief was toch slechts wat ordners met papieren en muziek onderwijs en volks universiteit, dat die een ruimte nodig hadden, ach. Dat het bij elkaar voegen tot een ruimte de exploitatie van die organisaties mogelijk maakte deed er niet toe. Omdat de lage zijde maar niet los wou gaan werd het plan omgevormd tot de Bibliotheek plus.

De huidige tijdelijke Bibliotheek staat ondertussen in de weg en er moest iets gebeuren. De Bibliotheek heeft zich verder ontwikkeld, er zijn nog steeds tien duizenden mensen lid die nog steeds vele boeken of andere materialen lenen. Daarnaast zijn er volop nieuwe ontwikkelingen zoals eLAB waar zij zich mee bezig houden. Hun activiteiten vragen de nodige ruimte. De raad heeft in meerderheid besloten het streek archief niet te dumpen in Leiden maar toegankelijk te houden binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast was er nog een parkeer opgave aan de lage zijde. Dit vroeg om een plan. Vanuit verschillende organisaties is meegewerkt aan dat plan. Een nieuwe Bibliotheek, Het streek archief met expositie ruimte, ruimtes die aan derden verhuurd kunnen worden, fietsenstalling, parkeer lagen en een daktuin. Een mooi gebouw met culturele activiteiten die elkaar aanvullen, je zou het haast Cultuurgebouw noemen. Oeps, nou zeg ik het toch….