Het debacle rond de zwembaden in Alphen aan den Rijn

Door Ernst-Jan Straver op 10 april 2019

Begin dit jaar werd de gemeente geconfronteerd met een exploitatie tekort van € 287.000 op de Thermen 2. De Thermen 2 bv is de organisatie die sinds 2017 de zwembaden Aquarijn en de Hoorn exploiteert. De exploitatie is toen in gedachte van ‘nieuw en anders’ overgegaan van sportspectrum naar de Thermen. Daarbij is toen, na één jaar proefdraaien, besloten om ook de gemeentelijke subsidie af te bouwen. De subsidie was in 2017 € 2 miljoen, 2018 € 1,7 miljoen en voor de resterende jaren tot en met 2021 € 1,5 miljoen. Want de nieuwe partij gaf aan dat zij dit veel efficiënter konden uitvoeren.

Maar in 2018 ging het financieel mis: een tekort van € 287.000. Na onderzoek door een extern bureau werd de verantwoordelijkheid van deze kosten vooral bij de gemeente neergelegd en wethouder Gert-Jan Schotanus (NE) wilde daar in mee gaan. Terloops wilde hij in 1 besluit ook de subsidie afbouw terug draaien naar € 1,7 miljoen voor de resterende periode.Het tekort van € 287.000 is opgebouwd uit de volgende posten:

€30.000 voor inkomsten derving door onderhoud. Iedereen weet dat zwembaden onderhoudsgevoelig zijn, dat hier kosten uit voort komen mag dan ook een bekend feit zijn, zeker voor een zwembad ondernemer. Maar met deze kosten was geen rekening gehouden.

€ 22.000 aan indexering van de huur. Ondanks dat dit duidelijk was vast gelegd in het contract was er geen rekening gehouden met dat de huur van de zwembaden jaarlijks volgens de geldende normen werden geïndexeerd.

€ 80.000 aan Natte Gymlessen, een initiatief vanuit de rijksoverheid om schoolkinderen te laten sporten in het water. Maar de subsidie stopte halverwege 2018. Toch zijn deze lessen met medeweten van het college van B&W doorgezet en zelfs geïntensiveerd zonder financiële dekking.

En als klap op de vuurpijl € 155.000 aan herstructureringskosten, kosten voor de verandering van de organisatie. Denk hierbij aan een afvloeiingsregeling, ziektekosten en pensioenlasten. Allemaal kosten die voortkomen uit de beslissingen die de exploitant neemt. Naar mijn inziens behoren deze kosten tot het ondernemersrisico en kunnen dus niet als een verrassing komen. Daarnaast vind ik het volstrekt onverantwoordelijk om deze kosten af te wentelen op de gemeente.

Tel bij deze discutabele kosten een wethouder op, die onvoldoende dossierkennis heeft. Dan leid dat tot een onaangenaam debat in de raad afgelopen donderdag.

Als PvdA fractie hebben wij uiteindelijk ingestemd om het tekort aan te vullen – maar dit hebben wij gedaan met een slecht gevoel. Een voorziening als een zwembad is onmisbaar voor een gemeente als Alphen aan den Rijn en continuïteit voor alle gebruikers is op dit moment zeer wenselijk. Daarom zijn wij (schoorvoetend) akkoord gegaan, maar de nare smaak van slechte afspraken en een slecht exploitatie overheersen.

In april staan de zwembaden weer op de agenda, maar nu om te kijken hoe we de resterende periode tot 2021 door kunnen gaan zonder tegenvallers. Dan krijgen we als PvdA de kans om die nare smaak weg te spoelen met een slok zwembad water.

Ernst-Jan Straver
Fractievoorzitter PvdA

Ernst-Jan Straver

Ernst-Jan Straver

In het dagelijks leven ben ik.. IT manager bij Tamoil Nederland een oliemaatschappij. Daarnaast ben ik sinds 2002 als raadslid actief voor de PvdA. Eerst in Boskoop en met een korte onderbreking sinds 2015 in Alphen aan den Rijn. Thuis ben ik vader van Viggo (7) en Quinn (1) en woon in de Snijdelwijk in

Meer over Ernst-Jan Straver