Door op 3 februari 2016

De Raad buiten spel gezet.

4ztJgBpzIn de raad van 28 januari stond op de agenda het nemen van een coördinatiebesluit om supermarkt Hoogvliet te verplaatsen in Hazerswoude-Rijndijk. Dit voorstel was rechtstreeks geplaatst als hamerstuk op de agenda van de raad. Ja, u leest het goed. Hamerstuk! Zonder discussie besluiten!
De PvdA vindt dat niet verstandig en heeft dan ook voorgesteld om dit ingrijpende plan eerst te bespreken in de commissie, wat heel normaal is.

Wat is er precies aan de hand:

Een coördinatiebesluit van de gemeenteraad houdt in dat de procedure voor het bestemmingsplan en die voor de omgevingsvergunning bouwen en overige vergunningen voor het bouwplan gezamenlijk verlopen. De beroepsprocedure blijft beperkt tot de Raad van State.

Zo’n besluit van de gemeenteraad is op zijn plaats als er enig zicht is op wat er komen gaat. Eerst bepaal je als gemeenteraad (desnoods beperk je je tot een discussie in de commissie) in hoofdlijnen de gewenste stedenbouwkundige koers, nadat er overleg met alle betrokkenen is gevoerd. Daarna neem je als gemeenteraad het coördinatiebesluit, na je ervan vergewist te hebben dat het college het ontwerp bestemmingsplan zal opstellen binnen de gegeven kaders.

In dit geval wordt er direct een coördinatiebesluit voorgelegd vergezeld van een concept bestemmingsplan dat uitgewerkt één oplossing biedt. Een verantwoording, een afweging van de in Rijnwoude besproken varianten, ontbreken. Méér dan de suggestie wordt gewekt dat dit coördinatiebesluit dít bestemmingsplan betreft.

De PvdA heeft voorgesteld dat eerst in de commissie een voorstel wordt behandeld over de te kiezen stedenbouwkundige variant. Daarna kan de gemeenteraad met vertrouwen het coördinatiebesluit nemen waardoor versneld de procedure voor de gekozen variant wordt doorlopen.

De meerderheid van de raad (lees de collegepartijen) was het daar niet mee eens en heeft zichzelf buitenspel gezet.

buitenspel-suikerpot