Door op 19 maart 2014

De PvdA heeft vragen gesteld over de huuropzegging Stichting Pleyn 68

Pleyn-68De Stichting Pleyn 68 organiseert al 45 jaar een groot aantal activiteiten in het buurtschap Groenendijk, in het pand Rijndijk 92. Zo gaat het om 45 vrijwilligers die activiteiten organiseren als Disco, Klaverjassen, Riskcompetitie, Toneelvoorstellingen, Open podium (voor beginnende bandjes), Livemuziek, Thema avonden, beschikbaar stellen van Repetitieruimtevoor lokale bandjes, Bingo, Oudejaarsavond feest / nieuwjaarsreceptie, Vrijwilligersuitjes, Pleyn-voetbaltoernooi, Dansvoorstellingen, beschikbaarstelling van ruimte voor schoolmusical en voor Vergaderingen (oa voor het Wijkcomité Groenendijk), voor Informatie- en inspraakavonden, Tussenstation zijn voor wandel- en fietstochten etc etc.
De Stichting vervult daarmee voor het buurtschap een heel belangrijke sociale functie, los van de gemeente maar zeer goed passend in het beleid van de gemeente.
Is het college bekend met het feit dat de verhuurder van het pand, de Parochie H. Michaël en H. Bernardus aan de Stichting per 1 januari 2015 de huur heeft opgezegd?

  1. Deelt het college de mening van de Partij van de Arbeid dat het zeer gewenst is dat de Stichting haar belangrijke functie blijft uitoefenen?
  2. Deelt het college de mening van de Partij van de Arbeid en van de voormalige gemeenteraad van Rijnwoude dat het ongewenst is – indien daarom zou worden verzocht – een bestemming of gebruiksmogelijkheid toe te staan waardoor ter plaatse andere functies mogelijk worden dan de maatschappelijke functie die de Stichting nu vervult?
  3. Is het college bereid zijn invloed aan te wenden om te bereiken dat de Stichting haar werk kan voortzetten? Zo, hoe?