Door op 21 oktober 2013

De paraplu van Vadertje Staat

Foto-Wim-Kok-DreeslezingAl in 1991 zei Wim Kok dat het dringen werd onder de paraplu van Vadertje Staat. Het is onontkoombaar. Er komen grote veranderingen aan. De gemeente wordt verantwoordelijk voor bijna alle sociale taken van de overheid. En dat is goed, want de zorg voor mensen organiseer je het beste dichtbij de mensen zelf. Maar het moet niet alleen anders, het moet ook voor minder geld. En dus verandert er veel. Soms meer dan ons lief is. Bij de PvdA voelen we dat iedere dag. Want juist de PvdA is trots op de lange sociale traditie van Nederland waarvan het meest sprekende voorbeeld misschien wel de algemene ouderdomswet is die minister Drees in 1947 invoerde. Drees was een idealist, maar ook een nuchter mens. Van hem zijn de woorden: Niet alles kan, en zeker niet alles tegelijk. En zo is het. Daarom wil ik u graag vertellen waar de PvdA zich de komende vier jaar op wil richten.

Als het gaat om ouderen zet de PvdA in op twee dingen:

Bereikbare zorg en

Voldoende levensloopbestendige woningen

De PvdA vindt de directe omgeving, uw buurt of uw straat, belangrijk en wij willen dat u zich veilig voelt op straat. Dat u dichtbij huis aanspraak heeft. Dat er leuke activiteiten zijn voor wie daar behoefte aan heeft. En dat men niet langs elkaar heen leeft. Als u in Driehoorne woont heeft u geluk, want uw directeur is mevrouw Sita Tjepkema. Zij is actief in de Buurtalliantie om samen met jongeren en bewoners uit de wijk de planetenbuurt op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Mevrouw Tjepkema maakt Driehoorne tot een gastvrije plek die niet alleen voor de bewoners, maar voor iedereen uit de wijk de deur openzet. Dat is echt een voorbeeld van hoe je samen de buurt beter maakt. Niet mopperen maar gewoon leuke en gezellige dingen organiseren of anderen helpen om iets van de grond te krijgen.

Om de financiële drempel voor senioren bij het verhuizen van een eengezinswoning naar een levensloopbestendig appartement te verlagen, stelt de PvdA voor om ouderen tegemoet te komen in de meerkosten die zij moeten opbrengen bij het aangaan van een nieuw huurcontract. Immers, mensen die al decennia in een huurwoning wonen betalen een relatief lage huur. Als zij verhuizen worden hun woonlasten in een klap aanzienlijk verhoogd. De PvdA wil hierover graag afspraken maken met de wooncorporatie. We slaan hiermee twee vliegen in een klap: er komen betaalbare eengezinswoningen vrij voor jonge gezinnen en  senioren kunnen verhuizen naar een woning waar zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

De zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten is voor de PvdA het meest belangrijke onderwerp. Velen van u hebben te maken met de wijkverpleging en de huisarts. Die doen geweldig werk. Wij willen hen helpen om nog beter samen te werken. Ook met de apotheek, het ziekenhuis en natuurlijk met de gemeente zelf. Misschien heeft u te maken met vrijwilligers en mantelzorgers. Een familielid of een kennis die helpt met boodschappen doen en die u naar het ziekenhuis brengt als dat nodig is. Iemand die activiteiten en uitstapjes organiseert of die koffie schenkt. Als ik als wethouder op bezoek ga bij mensen die 60-jaar getrouwd zijn of 100 jarigen mag feliciteren valt het mij steeds weer op dat mensen tot op zeer hoge leeftijd zo zelfstandig mogelijk willen zijn. Oud zijn betekent niet dat je alles maar over je heen laat komen. De meeste mensen doen veel zelf en willen dat ook. De PvdA vindt dat een goede zaak. Maar als het echt niet gaat moet de gemeente de helpende hand bieden. En als u zich zorgen maakt moet u makkelijk terecht kunnen voor informatie. Daarvoor hoeft u niet altijd naar het stadhuis te komen want de gemeente komt ook naar u. Met een medewerker van het Wmo-loket of Participe en straks met de sociale wijkteams. Als het nodig is, is gemeente er voor u. Daar kunt u op rekenen.

Uitgesproken in het ouderen (OSO) debat in Driehoorne  21-10-2013.