Door Albert Bremer op 18 juni 2018

Commissielid Albert stelt zich voor

”Ik ben Albert Bremer en na de laatste verkiezingen van maart 2018 ben ik namens de PvdA aangesteld als raadscommissielid. Ik woon sinds 1981 in de Alphen aan den Rijn en in dat jaar ben ik ook getrouwd en we hebben een zoon en een dochter.

Mijn roots liggen in Amsterdam en later in Amstelveen, waar ik als Zwemonderwijzer ben begonnen met werken. Begin 1980 kreeg ik een baan bij de toenmalige Alphense Sportstichting en heb daar tot 1887 gewerkt. Tijdens mijn werk bij de Sportstichting raakte ik in contact met de automatisering. Ik heb mijzelf omgeschoold en sindsdien ben ik werkzaam in de automatisering, nu als adviseur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Binnen de PvdA ben ik sinds 2008 actief geweest als coördinator van het Alphense Ombudsteam. Zowel in 2010, 2013 en 2018 was ik namens de PvdA al kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen en nu dus aangesteld als raadscommissielid.
Naast mijn werk en mijn activiteiten voor de partij ben ik als vrijwilliger actief geweest bij de medezeggenschapsraden van het SKBA en Scope. Nu ben ik nog als bestuurslid actief in enkele organisaties, waaronder als secretaris van de Stichting Herdenking Joodse Vervolgingsslachtoffers Alphen aan den Rijn en sta af en toe achter de bar bij de kanovereniging ‘de Kromme Aar’.

In de afgelopen jaren ben ik ervan overtuigd geraakt dat wij de eerste generatie zijn die zien dat er iets goed mis is met ons milieu, maar tevens, als we nu niets doen, wij de laatste generatie zijn die er nog echt iets aan kunnen doen. Duurzaamheid staat daarom hoog in mijn vaandel!

In mijn tijd bij het Ombudsteam heb ik veel problemen gezien. Bij veel hebben we kunnen helpen, andere hebben we moeten doorverwijzen naar echt specialistische hulp. Deze ervaring zal ik zeker meenemen in mijn functie als raadcommissielid. Daarnaast ga ik mij bezighouden met het erfgoed binnen de gemeente, de duurzaamheidsonderwerpen en zal ik mij inzetten in de commissie ‘bodemsanering’.”

Albert Bremer

Albert Bremer

In het dagelijks leven ben ik: Informatieadviseur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport Word ik gelukkig van: Een avond genieten van rust, met mooie muziek met een goed boek Wordt boos van: Botheid en onrecht. Je hoeft het zeker niet altijd met elkaar eens te zijn, maar blijf in gesprek en behoud respect voor de

Meer over Albert Bremer