Door op 3 februari 2016

College houdt vast aan het geven van garanties aan marktpartijen

Tijdelijke huisvestingDe wethouder houdt het geven van garanties open voor marktpartijen bij het bouwen van snelle, tijdelijke woningen voor kwetsbare inwoners. Een motie van de PvdA om de garanties zonder regie en zeggenschap van de gemeente te voorkomen, is weggestemd.
Soms loopt het anders in het leven dan verwacht. Echtscheiding, huiselijk geweld, langdurig verblijf in een instelling/penitentiaire inrichting of vluchten uit een ver land zijn voorbeelden van omstandigheden waarbij je veel kunt verliezen. Het verlies kan zo ver gaan dat je zonder huis/verblijf/onderkomen achter blijft. Het is belangrijk om voor deze inwoners snelle, fatsoenlijke en tijdelijke huisvesting te regelen.
De gemeente is van plan om de huisvesting van deze vaak kwetsbare inwoners over te laten aan de markt. De risico’s van de markt wil de gemeente beperken door garanties af te geven. De PvdA is van mening dat overdragen aan de markt betekent dat de risico’s ook gedragen moeten worden door de markt.
Partijen die graag willen investeren in tijdelijke snelle huisvesting worden straks gefaciliteerd door de gemeente, zonder regie en zeggenschap van de gemeente. De PvdA heeft de wethouder gevraagd regie te houden en als partner mee te bouwen aan tijdelijke woningen voor kwetsbare inwoners. Helaas is een amendement van de SP, Beter Alphen, GroenLinks en PvdA hierover weggestemd.