Wij bouwen niet in park Rijnstroom

29 november 2017

De Partij van de Arbeid is tegen de bebouwing van park Rijnstroom. In de gemeenteraad van november is door het college van B&W een voorstel gedaan om een aantal luxe woningen te bouwen in het park. De PvdA is hier tegen!

Park Rijnstroom is een aantrekkelijke groene plek in Alphen aan den Rijn en bovendien rijksmonument en cultureel erfgoed. Door de sloop van de parkschool ontstond er een kans om dit stuk park opnieuw in te richten als onderdeel van de wijk en de rest van het park. Dit stuk wordt nu volgebouwd voor een aantal villa’s. De PvdA Alphen vindt dit een gemiste kans

Helaas werd het voorstel gesteund door: CDA, Nieuw Elan, Christenunie, D66, SGP, RijnGouweLokaal en GroenLinks!!