Door op 11 april 2014

Bewoners kunnen terecht bij nationale ombudsman

nationale-ombudsmanHet initiatiefvoorstel van Nieuw Elan, VVD, PvdA, SP en GL voor het  aansluiten bij de nationale ombudsman is op 10 april 2014 in meerderheid aangenomen. De inwoners van de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn die onheus zijn bejegend door de gemeente kunnen vanaf 2015 terecht bij de nationale ombudsman.

Alle gemeenten hebben de keuze tussen een regionale ombudscommissie of de nationale ombudsman. Al jaren is er in onze gemeente een regionale ombudscommissie actief die de klachten van onze inwoners beoordeelt. Ook is er enige tijd discussie over de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van deze regionale ombudscommissie. De PvdA is van mening dat de regionale ombudscommissie heel goed werk levert. Zonder enige twijfel opereert deze commissie volgens de PvdA onpartijdig en onafhankelijk. De PvdA is echter ook van mening dat zelfs de schijn van partijdigheid voorkomen dient te worden. De  directe nabijheid van de regionale ombudscommissie heeft veel voordelen, maar deze nabijheid kan ook vragen oproepen bij onze inwoners over de onafhankelijkheid. Inwoners moeten altijd het gevoel hebben dat ze met hun klachten terecht kunnen bij een onpartijdige instantie. Niets is funest voor een onafhankelijke commissie dan de schijn van partijdigheid. Enige afstand tussen de ombudsman en de gemeentelijke organisatie heeft in dit geval de voorkeur. Het aansluiten bij de nationale ombudsman biedt die afstand en voorkomt zelfs de schijn van partijdigheid.