Door op 8 november 2015

Begroting 2016 Alphen aan den Rijn

Close-up of euro coins spilling out of change purseWe leven in een tijd waar niet de feiten en in dit geval de cijfers centraal staan maar beelden. Welk beeld blijft er hangen en welk beeld kunnen we neerzetten. Dit was het eerste waar ik aan dacht toen ik met name deel 2 van de begroting las. Ik hoop dat het niet erg is dat ik alleen deel 2 heb meegenomen.

Waarom beelden? Nou, nog voordat ik de begroting las, was ik in een andere stemming. Mijn stemming was geheel anders na het lezen van de begroting. Ik had namelijk begrepen uit de berichtgeving dat we een evenwichtig meerjarige sluitende begroting zouden hebben. Zelfs met een overschot in 2019. Ook na de presentatie van de wethouder van financiën was ik in de veronderstelling dat we een goed financieel vooruitzicht hadden. Na het lezen van de begroting begreep ik pas dat het beeld dat was geschetst onvolledig is.

Als ik de begroting lees dan zie ik dat er meer uitgaven zijn dan inkomsten voor onze gemeenten. Er wordt meer uitgegeven dan er binnenkomt. Dit leidt onvermijdelijk tot tekorten op de begroting die dit college weer opvult met het spaargeld van de gemeente. Natuurlijk is het spaargeld bedoeld om incidentele gaten op te vullen. Ik gebruik mijn spaargeld ook om grote investeringen te bekostigen of onvoorziene kosten te vergoeden. Zo mag ook het gemeentelijk spaargeld worden ingezet om tekorten op te vullen, mits daar een degelijke verantwoording tegenover staat. Helaas heb ik die verantwoording niet kunnen opsporen ook niet tijdens de presentatie van de wethouder van financiën. Vanavond krijgt hij van mijn fractie een herkansing. Zijn onderbouwing en rechtvaardiging voor het inzetten van het spaargeld van onze gemeente uiteindelijk geld van ons allemaal wachten we met smart af.

Dan is me iets niet duidelijk voorzitter. We zetten spaargeld in om tekorten op te vangen. Waar komt die overschot in 2019 dan vandaan? We kunnen niet een tekort en een overschot tegelijk hebben. Die twee zaken sluiten elkaar juist uit. Kan de wethouder van financiën daar nog iets over zeggen? Waarom is er opeens een beeld ontstaan dat we een overschot hebben op de begroting? Is het eerlijke verhaal niet dat we daar spaargeld tegenover hebben staan. En waarom wordt een dergelijk overschot dan van de daken geschreeuwd. Is bescheidenheid niet meer op zijn plaats?

Een tweede beeld dat ik graag wil bestrijden is dat alles dit college zou zijn overkomen. We weten allemaal dat zaken als het tekort op het budget voor onderwijsvesting is ontstaan door een motie uit den haag van een aantal jaren geleden. Dit had het college lang van te voren moeten zien aankomen. Het tekort op het jeugdbudget is reeds bij de bespreking van de jeugdwet vastgesteld. Besturen is vooruit zien en als je dat niet lukt, dan is ook hier bescheidenheid hier op z’n plaats.

Er zijn gelukkig ook positieve punten die helaas niet vaak naar buiten worden gebracht of die eigenlijk de aandacht zouden moeten opeisen. Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met de bescheidenheid van de bestuurder zelf. Want waarom zouden de werkzaamheden van de Alphense multi disciplinaire en jeugdteams niet van de daken geschreeuwd mogen worden. Ik geef toe dat mijn fractie destijds enige twijfels had over een aantal keuzes die wethouder de Jager heeft gemaakt, maar ik moet namens mijn fractie zeggen dat hij heel goed werk heeft geleverd. Tijdens een werkbezoek aan een van die teams in Hazerswoude hebben we als raadsleden gezien wat voor een werk de teams dagelijks leveren en hoe trots ze zijn op het werk dat ze doen. Het is aan wethouder sociaal domein te danken dat professionals de ruimte krijgen onze inwoners te ondersteunen. Alle lof voor iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Jammer dat dit niet vaak naar buiten komt. Alleen is mijn fractie al enige tijd ongerust over het budget voor zorg in onze gemeente krijgt. Een investering als het aanleggen van een weg of een tunnel kun je uitstellen, maar niet de zorg voor mensen. Ook vanavond pleit mijn fractie voor meer budget voor het sociaal domein en dat blijven we doen zolang er geen andere keuzes worden gemaakt door het college.