2018 is begonnen

Door Bernadette Wolters op 11 januari 2018

De nieuwjaarsbijeenkomsten worden bezocht, het glas wordt geheven op het nieuwe jaar. In haar nieuwjaarstoespraak prees onze burgemeester onder andere de vele vrijwilligers die Alphen aan den Rijn zo’n fijne gemeente maken om in te wonen. En terecht. Zij zijn het cement van de samenleving.
De burgemeester verhaalde over veel mooie dingen. Het motto was: “Dit hebben wij in onze gemeente”. De PvdA was betrokken bij veel initiatieven die gerealiseerd zijn door het huidige college en is er trots op dat zij in voorgaande colleges heeft mee kunnen werken aan het opzetten daarvan.

Maar de PvdA kijkt nu vooruit naar wat ons te doen staat. In Alphen aan den Rijn zijn er nog steeds mensen afhankelijk van de Voedselbank, moeten het kleine beetje geld dat zij hebben over steeds hogere vaste lasten verdelen en missen daardoor de aansluiting op voorzieningen en activiteiten die ze juist zo nodig hebben. Lopen we door de wijken, dan zien we veel gesloten gordijnen en overvolle brievenbussen. Het hoeft niets te betekenen, maar dat wij ook binnen onze gemeente te maken hebben met vereenzaming en sociaal isolement is bekend.

De economie herstelt zich in rap tempo, gelukkig ook in onze regio. Het aantal vacatures stijgt en de kans dat werkzoekenden een baan vinden is in jaren niet zo groot geweest. Toch blijven er te veel mensen die geen of moeilijk toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. Wie een arbeidsbeperking heeft of na z’n 50e werkloos is geworden, komt nauwelijks meer aan een baan. En jongeren van allochtone afkomst worden vaak gediscrimineerd in hun zoektocht naar werk.

Er wordt al jaren ingezet op wijkgericht werken en dit beleid moet de komende jaren worden geïntensiveerd. Neem bijvoorbeeld de wijk Ridderveld, deze wordt gekenmerkt door stedelijke problematiek. En wie in de Edelstenenbuurt, de Planetenbuurt of de Stromenwijk zijn oor te luisteren legt hoort verhalen over buren die langs elkaar heen leven en elkaar soms zelfs nauwelijks tolereren. Eenzaamheid onder diverse leeftijdsgroepen is, ondanks alle inzet, helaas nog steeds een groeiend probleem.

Ook dit hebben wij nog in onze gemeente en dat vraagt om een stevige aanpak. Met uw steun gaat de PvdA er aan werken om het leven in Alphen aan den Rijn voor iedereen mooi te maken.

En daarom: PvdA – Samen zeker!

Bernadette Wolters

Bernadette Wolters

In het dagelijks leven ben ik.. Moeder (dochter en zoon), zus, vriendin, partner en oma (van de kleinzoon van mijn partner). De belangrijkste rollen in mijn leven. In mijn werk als beleidsadviseur Sociaal Domein en Gezondheid werk ik aan verbetering van de gezondheidssituatie van mensen (bijvoorbeeld door betere inrichting van wijken), en toegankelijkheid van de

Meer over Bernadette Wolters