Onze plannen voor Koudekerk aan den Rijn

De PvdA is trots op de kracht en de verbondenheid in Koudekerk. Maar dat betekent niet dat het dorp áf is. Wij hebben nog een heleboel goede plannen voor Koudekerk waarvoor we ons hebben ingezet de afgelopen vier jaar, en we vragen aan jou om ons op 21 maart daarbij te steunen!

  • Er moet meer aandacht komen voor Koudekerk – de gemeente heeft de neiging teveel op Alphen aan den Rijn gericht te zijn.
  • Het is tijd voor nieuwbouw in Koudekerk om de voorzieningen op peil te houden. Bouwen doen we met het oog op de behoefte. We bouwen dus betaalbaar voor starters, jonge gezinnen en ouderen. Jaarlijks moeten 50 woningen gebouwd worden op locaties zoals Rijnpark, Zuidwijk, MedoClean en Bijkerk.
  • De winkelvoorzieningen moeten in het centrum blijven. Geen uitplaatsing van de supermarkt naar de rand van het dorp.
  • Beter openbaar vervoer in de regio, ook in de avonden. Buslijn 169 moet weer een halte krijgen bij de Aarhof zodat bijvoorbeeld ouderen gemakkelijker kunnen winkelen in de Aarhof.
  • De Ridderhof, het zwembad en de sportverenigingen zijn belangrijk voor Koudekerk. Ze moeten blijven bestaan door het zeker stellen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen van de gemeente.
  • Het is tijd voor minder vrachtverkeer via de Hoogewaard en de Dorpsstraat. Het vrachtverkeer moet via de Maximabrug geleid worden.
  • De kwaliteit van de speeltuinen moet worden verbeterd.