Onze plannen voor Hazerswoude-Dorp

De PvdA is trots op de kracht en de verbondenheid in Hazerswoude-dorp. Maar dat betekent niet dat Hazerswoude-dorp áf is. Wij hebben nog een heleboel goede plannen waarvoor we ons hebben ingezet de afgelopen vier jaar, en we vragen aan jou om ons op 21 maart daarbij te steunen!

  • Er moet meer aandacht komen voor Hazerswoude-Dorp – de gemeente heeft de neiging teveel op Alphen aan den Rijn gericht te zijn.
  • Het is tijd voor een tunnel als een definitieve verkeersoplossing voor Hazerswoude-Dorp, de Verlengde Bentwoudlaan biedt deze niet.
  • De sportvoorzieningen en het zwembad De Hazelaar moeten behouden blijven.
  • Om Hazerswoude-dorp levendig te houden moet er gebouwd wordenWe bouwen betaalbaar voor starters, jonge gezinnen en ouderen, en zo duurzaam mogelijk.
  • Nieuwbouw moet binnen de contouren van de bebouwde kom plaatsvinden ter bescherming van het Groene Hart. Mogelijke bouwlocaties zijn bijvoorbeeld bij de oude brandweer kazerne, de Hoek aan de Voorweg of Weidelanden.
  • Het is tijd voor beter openbaar vervoer, vooral in de avonden.
  • De conditie van de Dorpsstraat moet verbeterd worden, met name voor fietsers, scootmobielen, rolstoelgebruikers en voetgangers (met rollator).
  • De fietsroutes voor schoolgaande jeugd moet verbeterd worden, door andere ontsluitingsroutes en veilige oversteekplaatsen te realiseren.
  • We willen geen weg door Weidelanden.