Onze plannen voor Groenendijk

De PvdA is trots op de kracht en de verbondenheid in Groenendijk. Maar dat betekent niet dat Groenendijk áf is. Wij hebben nog een heleboel goede plannen waarvoor we ons hebben ingezet de afgelopen vier jaar, en we vragen aan jou om ons op 21 maart daarbij te steunen!

  • Nieuwbouw doen we met het oog op de behoefte. We bouwen dus betaalbaar voor starters, jonge gezinnen en ouderen. Mogelijke bouwlocatie zijn de Avery locatie in Groenendijk en de Nieuwe Hoop.
  • De Scheepjeskerk, Pastorie en kloostertuin beschouwen we als onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij willen kleinschalige goedkope huisvesting voor starters en jongeren realiseren in de Pastorie en de tuin behouden in huidige vorm als openbaar gebied waar de oude Rijn toegankelijk is voor inwoners.
  • Wij zijn voorstander van aanpassingen van huidige weg inrichting van de Rijndijk. Die moet veiliger en er moet een eenduidiger verkeersbeeld ontstaan.